ATEX OG BRANDSIKRING

NTEK rådgiver om, og udfører løsninger til afsikring af udsugnings- og ventilationsanlæg.

Selvom en støveksplosion ikke er en dagligdags begivenhed, bør risikoen for dets forekomst ikke undervurderes. Omfattende skader på dyrt produktionsudstyr og bygninger er en hyppig konsekvens, men vigtigere viden er, at støvekspolsioner også truer medarbejdernes sundhed og liv.

Er din operation i fare for støveksplosion?

Hvis din virksomhed kan klassificeres som en industri, er svaret “JA”. Der er en eksplosionsrisiko, uanset hvor støv transporteres, opbevares eller behandles. Støv der danner en eksplosiv atmosfære når det blandes med luft, inkluderer brunt og sort kul, brunkul, svovl, kulstof, harpiks, biomasse, kornprodukter, sukker, mælkepulver, ben og kød mel, foderblandinger, plast, metal støv (aluminium, magnesium, titanium, zink og legeringer deraf) og andre lignende stoffer.

Eksplosionsrisikoen kan ikke udelukkes selv i et miljø, hvor der findes røggasser. Den maksimale iltkoncentration afhænger af et antal andre driftsforhold, såsom temperatur. Hvis en initieringskilde forekommer i et sådant miljø, aktiveres en eksplosiv atmosfære. De mest almindelige kilder inkluderer gnister af mekanisk oprindelse, varme overflader, flammer eller varme partikler, elektrostatisk afladning eller elektrisk udstyr. Imidlertid kan nogle initieringskilder slet ikke udelukkes fra drift eller kun med store vanskeligheder.

Er det muligt at minimere risikoen for en støveksplosion?

Absolut ja. Formålet med en minimering er at begrænse virkninger og omfang af en eksplosion, vi skal kunne styre eksplosionen og det er præcis det vi arbejder med.

ATEX udsugningsventilator

Vi benytter komponenter fra producenter som besidder stor ekspertise i og omkring udførelsen heraf, samt har kompetencerne til at sikre og dokumentere korrekt brug.

Ud over vi benytter komponenterne i vores løsninger til egne projekter, så leverer vi sikkerhedskomponenter til OEM.

Kontakt os for yderligere rådgivning

Modtag whitepaper om ATEX og brandsikring

Udfyld formularen til højre og modtag vores whitepaper om ATEX og brandsikring ved ventilationsløsninger direkte i din indbakke.

Du bliver på samme tid skrevet op til vores nyhedsbrev, hvor du vil modtage nyheder om ATEX.

Farligt affald brocher

Tilbageslagsventil

Beskyttelsessystem til envejs eksplosionsadskillelse

En passiv kontraventil, der lukker eksplosionstrykket og dermed forhindrer eksplosionen i at sprede sig gennem indløbsrøret.

Suppressor system

Eksplosionsbeskyttelsessystem

Et aktivt system, der efter at have detekteret de ledsagende fænomener ved eksplosionen (flamme, tryk) indsprøjter slukningsmidlet fra håndteringssystemet i det beskyttede rum (beholder, silo) og dermed slukker den udviklende eksplosion.

ANTIDET Barriere

Barriere system

Støveksplosionsbeskyttelsessystem

Et aktivt system, der efter at have detekteret de ledsagende fænomener ved eksplosionen (flamme, tryk) introducerer slukningsmidlet fra håndteringssystemet i den beskyttede rørledning og dermed stopper spredning af eksplosionsflammen til andre enheder.

ANTIDET Barriere

Eksplosions membran udendørs

Eksplosionsbeskyttelsessystem

Passiv anti-eksplosiv membran, som, når den åbnes, aflaster eksplosionen fra den beskyttede enhed (filter, silo).

2-vejs tilbageslagsventil

Beskyttelsessystem til tovejs eksplosionsadskillelse.

Et aktivt system, der efter detektering af ledsagende fænomener ved eksplosionen (flamme, tryk) lukker den beskyttede rørledning og dermed stopper spredning af eksplosionen til andre enheder.

Er du sikker på at ATEX er et problem i din virksomhed?

Måske er du i tvivl om det støv eller de dampe som der skal bortsuges overhovedet, er eksplosive og måske ved du bare ikke hvor du skal starte og slutte for at komme frem til hvordan du skal håndtere dette og få afklaret tingene for at kunne komme videre.

Du kan selv undersøge her hvilke støvtyper der er brandfarlige og eksplosive. Alternativt kan du uforpligtende ringe til NTEK og få en snak og få svar og løsningsforslag på de spørgsmål du måtte have.

ATEX punkt sugearm

Spræng membran indendørs

Beskyttelsessystem til flammeløs eksplosionsaflastning

Passiv anti-eksplosiv membran der holder flammen for en tændt eksplosion inde i det beskyttede rum (filter, silo).

Brandspjæld og Brandisolering

Brandspjæld

Produkter

NTEK stiller altid spørgsmål omhandlende indsætning af nye brandspjæld eller brandisolering, i forbindelse med afklaring af eventuelle brandceller som skal gennembrydes når der implementeres nyt udsugning og ventilation.

Brandspjæld uden elektrisk tilslutning

 

Dette brandspjæld er et kemisk brandspjæld, der under brand vil ekspandere og lukke helt tæt og derved hindre spredning af varme og ild. Dermed bevarer de brandadskillende bygningsdele deres fulde funktion og branden isoleres til den brandmæssige enhed. Brandspjældet behøver ikke elektriske installationer, CTS, detektor eller lignende for at virke. Der er således heller ikke behov for løbende kontrol, vedligeholdelse af elektriske komponenter, visuel besigtigelse el.lign. Med en levetid på over 50 år har brandspjældet et minimalt behov for vedligeholdelse og er derfor et yderst populært produkt.

Brandspjæld med elektrisk tilslutning og styreboks

Montage af brandspjæld

NTEK leverer en færdig monteret løsning som er udført at udlært personel. 

Brandspjæld med elektrisk tilslutning og styreboks

Standard brandspjæld som kan leveres i alle gengse størrelser. Brandspjældet skal tilsluttes et styreskab samt skal der forbindes røgdetektorer til systemet for at opsnappe en eventuel brand som opstår i ventilationsrøret.

Denne type brandspjæld skal selv teste løbende for at sikre en optimal funktion hvis der opstår brand.

Hvem har ansvaret for beslutningen om ATEX

Energisyn konsulent - rådgivning
Som udgangspunkt, så er det altid virksomhedsejeren der har ansvaret for at sikre sine medarbejdere og sin produktion imod et eventuelt støv eller gaseksplosion. Ansvaret kan dog placeres hos for eksempel en rådgiver hvis man vælger at tage en sådan ind i problemstillingen.

Lad os hjælpe!

Vil du høre mere om ATEX og eksplosionsfarlig støv- og dampe?

Fokus er at lave helhedsorienterede løsninger, som optimerer installations- og driftsomkostninger samt holder sikkerhedsniveauet i top.

Ring til NTEK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag gratis vores brochure omkring håndtering af ATEX indenfor industri- og erhverv.

Vi har sendt dig en e-mail