Cellesluse

Cellesluse til pneumatisk transport og som flamme- og eksplosionsbarriere.

En cellesluse har til formål at kunne adskille transportluft og materialer fra hinanden.
Derfor er en cellesluse en meget effektiv maskine, når det handler om pneumatiske transportanlæg. Det gælder såvel ved tryktransport som ved vakuumtransport. Derudover kan en cellesluse også anvendes, når det for eksempel handler om at kontrollere produktflowet fra en silo eller big-bag og til dosering.

cellesluse til transportluft

En simpel konstruktion, der kan løse mange funktioner

En cellesluse er en meget simpel maskine. Den består blot af et rotorhus med ind- og udløb, to endedæksler og en rotor, der er den eneste bevægelige del. Celleslusens rotor drives direkte eller via et kædetræk.

Rotoren er en aksel med et antal faste eller udskiftelige blade. Bladene opdeler rotoren i lommer. Dermed kan rotoren sørge for, at produktet, der skal transporteres, lukkes ned i lommerne, når de vender opad. Når lommerne derefter vender nedad, tømmes de for produktet.

En cellesluse er særdeles brugbar i mange forskellige situationer og til håndtering af en lang række forskelligartede produkter, fra korn, træflis, spåner, kunstgødning, granulater, til produkter inden for levnedsmiddelindustrien og meget mere.

Forskellige typer af cellesluser

Behovet i den enkelte proces afgør valget af typen af cellesluse:

  • Gennemblæsningscellesluse: Her kommer produktet lodret ind i celleslusen, men bæres vandret ud ved hjælp af en luftstrøm, der er skabt via under- eller overtryk. Denne type cellesluse kan kun anvendes i pneumatiske transportanlæg, både ved tryk- og vakuumtransport.
  • Gennemfaldscellesluse: Her passerer produktet lodret hele vejen gennem celleslusen. Denne type cellesluse kan anvendes ved kontrol af produktflow og andre enkle processer.

 

En cellesluse kan:

  • vedligeholde en given trykforskel mellem to forskellige processer, for eksempel i forbindelse med vakuum- eller tryktransport.
  • kontrollere produktflowet til dosering af en bestemt kapacitet.
  • isolere en enkelt proces, for eksempel i et spraytårn.
Gennemblæsningscellesluse til transportanlæg
cellesluse til erhverv
cellesluse industri

Cellesluser i ATEX-områder

Udover at sørge for adskillelse af transportluft og materialer, kan en cellesluse også fungere som en barriere. Det kan være både som eksplosionsbarriere og som flammebarriere, og det kan således betyde, at en udbredelse af flammen eller eksplosionen kan stoppes ved celleslusen.

I områder, hvor der kan være en eksplosiv atmosfære, er der krav om en ATEX-godkendelse. Hos NTEK har vi stor erfaring med netop ATEX-godkendelser, og i forbindelse med cellesluser kan vi anbefale cellesluser fra DMN-Westinghouse, der er godkendt som flamme- og eksplosionsbarriere samt til installation i Ex-zoner.

Kontakt os og hør nærmere

Cellesluser kan leveres såvel som standardmodeller og som modeller tilpasset den enkelte kundes behov og lokale forhold. Der er mulighed for at etablere både mobile anlæg og stationære anlæg. Hos NTEK er vi klar med råd og vejledning om den løsning, der passer netop hos dig.  

Ring til NTEK