Energirådgivning

Med energirådgivning fra NTEK, er din virksomhed klar til energisyn.

energirådgivning

Vi hjælper hele vejen – både før og efter. Vi søger altid de mest praktiske og funktionelle løsninger sammenholdt med at opnå en bedre driftsøkonomi for vores samarbejdspartnere. At modtage en funktionel og brugbar energirådgivning er for virksomheder i dag blevet en god forretning. Hos NTEK finder vi altid minimum 15% besparelser under vores energisyn.

Der er efterhånden så store muligheder med teknologien til at kunne optimere løbende på processer, at flere virksomheder har medarbejdere ansat i LEAN, der arbejder tæt sammen med en energirådgiver.

Vi afsøger muligheder indenfor alle tænkelige områder der bruger energi, når vi gennemfører energisyn af værksteder og produktioner. På den måde sikrer vi ikke kun, at den enkelte virksomhed er klar til at leve op til kravene i det obligatoriske energisyn, men også at der opnås mærkbare besparelser gennem optimeringerne.

Se videoen og få et indtryk af hvad andre virksomheder har sparet på energirådgivning.

 

 

Kvalificeret dansk energirådgivning

Vi tilbyder ikke blot at indhente energitilskuddet for jer, vi tilbyder at være med i hele processen med indhentning af tilbud til projekterne samt være tovholder og projektleder på det enkelte projekt fra start til slut. 

Typisk starter hele processen med at screene faciliteterne, og afsøge muligheder for gode rentable projekter -og der er nok af dem. Når vi støtter virksomhederne i processen, så er vi samtidig med til at sikre et grønnere produktionsmiljø, til gavn for alle.

 

Sådan foregår rådgivningsforløbet

1. Starter med en vurdering af potentialet

Det første skridt i et energiprojekt er at finde ud af hvad potentialet i den enkelte type virksomhed vil være. Vores erfaring som energirådgivere og teknikere, gør at vi på forhånd kender til de områder i en produktionsvirksomhed hvor der vil være besparelser at hente for vores kunder.

2. Aftales med garanti laves

Når de gode projekter er fundet i virksomhederne og belyst, så laves en kontrakt imellem kunden og energiselskabet. Denne kontrakt hjælper vi med at få sat i stand. Kontrakten skal være indgået INDEN der er taget action og før der bestilles noget hos en leverandør.

De kontrakter/ansøgninger der indsendes efter et projekts påbegyndelse er ugyldige og kan ikke gennemføres med energitilskud. Det samme gør sig gældende hvis der allerede er bestilt komponenter.

3. Beregninger og dokumentation laves af os

Der skal til hvert projekt oplyses en masse nøgletal, som dokumenterer det forbrug der benyttes i den nuværende produktionsmetode. Dokumentationen kan udfyldes og indleveres af alle personer.

Der forligger ikke nogen krav om at det skal indsendes af en autoriseret eller des lige. Hvis virksomheden, som søger tilskuddet, selv har den viden der skal til, samt kan udføre målinger og dokumentation, så kan de selv indsende dette og oprette en energisag.

4. Vi indsender ansøgning om tilskud

For at undgå der sker fejl i udfyldelse af dokumenterne til at søge energitilskuddet, så ønsker hovedparten af de virksomheder vi rådgiver, at vi udfylder dokumenterne og sikrer at de bliver indsendt til godkendelse.

Samtidig bistår vi med de oplysninger og informationer, der måtte ønskes fra energistyrelsen til den indsendte ansøgning.

5. Vi planlægger implementeringen, så den lever op til kravene

Vi sikrer at der foreligger en plan omkring implementeringen af optimeringerne, som man fra virksomheden side har valgt at igangsætte. Vi sørger for projektledelse igennem hele forløbet, er med ved leverandørmøder, og hjælper ganske enkelt til med at få projektet helt og fuldendt i mål.

6. Vi kan derefter rådgive om energioptimeringer løbende efter behov

Vi har et tæt og langvarigt samarbejde med vores kunder. Vi afholder typisk kaffemøder en gang i kvartalet, hvor der snakkes fremtid samt om hvilke nye investeringer der måtte være.

Mange af disse investeringer for eksempel indkøb af nye maskiner, udvidelser eller bygningsforbedringer etc. kan ofte laves med energitilskud.

Hvad koster energirådgivning?

NTEK screener og laver energisyn og ender altid ud med at finde besparelser på minimum 15%, det kalder vi effektiv energirådgivning. Vi hjælper dig og din virksomhed helt i mål med de løsninger vi foreslår.

Prisen for at få udført en energiscreening varierer alt efter hvor stor en virksomhed der er tale om, hvor mange processer de har samt hvor mange destinationer de har. Prisen er ofte sammensat af en aftale om konsulenttimer på timebasis, samt efterfølgende et afkast af det samlede tilskud, alt sammen aftales forud.

Energirådgivning med erfaring bag

Vores erfarne energirådgivere kender præcis de steder de skal kigge efter i disse sammenhænge. Det kan være i forbindelse med varmeanlæg, ventilationsanlæg, trykluftanlæg, lys, CTS og styringer af forskellige elementer og funktioner i den daglige proces.

 

Ved at bruge NTEK som din energipartner, så er du sikker på at få en seriøs og dybdegående partner, som ikke blot arbejder hårdt for at finde besparelser, men som også i høj grad har et motto om at ville hjælpe dig som kunde med at blive en endnu grønnere og mere energibevidst virksomhed.

Energisynskonsulent - rådgivning

Om NTEK

Vi har sans for forretning sammenholdt med en bred teknisk viden og forståelse idet alle vores energirådgivere også er projektledere indenfor NTEK`s ventilationsdivision, hvori vi dagligt står for at projektere og installere udsugning fra alle typer procesanlæg indenfor træ, metal, auto og ikke mindst fødevarevirksomheder.

Det gør at vi forstår at begå os i en travl produktion samt at vi kan gennemskue de processer, der foregår, og ud fra disse finde forslag til nye og bedre driftsøkonomiske løsninger.

NTEK screener og laver energisyn og ender altid ud med at finde besparelser på minimum 15%, det kalder vi effektiv energirådgivning. Vi hjælper dig og din virksomhed helt i mål med de løsninger vi foreslår.

Prisen for at få udført en energiscreening varierer alt efter hvor stor en virksomhed der er tale om, hvor mange processer de har samt hvor mange destinationer de har. Prisen er ofte sammensat af en aftale om konsulenttimer på timebasis, samt efterfølgende et afkast af det samlede tilskud, alt sammen aftales forud.

Energikonsulent laver energirådgivning

Lad os hjælpe!

Vil du høre mere om energirådgivning?

Fokus er at lave helhedsorienterede løsninger, som optimerer installations- og driftsomkostninger.

Ring til NTEK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag en brochure om energioptimering på arbejdspladsen.

Vi har sendt dig en e-mail