Energisyn

Oplev de besparelser der følger med et energisyn

Lovpligtig energisyn og screening

NTEK udfører lovpligtige Energisyn i henhold til gældende regler, samt leverer vi konstruktive energi- og ventilations screeninger af industri- og erhvervsvirksomheder. Læs mere om dette i Bekendtgørelsen 1212 som blandt andet beskriver hvilke typer virksomheder der omfattes af det lovpligtige Energisyn. Her er et kort udsnit:

”En virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Definitionen gælder også for offentlige virksomheder, der fungerer på markedsvilkår.”

ATEX udsugningsventilator

Målbare resulater 

Ved udførelsen af Energisyn og screeninger udarbejdes målinger af energiforbruget i den daglige proces i for eksempel produktionsvirksomheder. Alle bygninger gennemgås og screenes af vores kompetente energirådgivere som besidder en bred know how indenfor blandt andet styringsformer, drift af produktionsmaskiner, varme styring (herunder returvand), bygninger og så videre. Der kigges ligeledes på firmabiler og driften af disse. Kort sagt bliver din virksomhed gennemgået effektivt for at finde muligheder for at kunne optimere.

Ved NTEK har vi god erfaring med at bruge den følgende proces:

Energisyn sker i en proces som opdeles i 5 følgende faser. Under Energisynet er der løbende dialog omkring fremdrift og koordinering af data og resultater. NTEK er tovholder og leder proceduren hele vejen.

Proces for energisyn I store virksomheder

Vores resultater fra gennemførte Energisyn har i gennemsnit vist 15 % besparelse ved simpel TBT under 3 år, hvilket er væsentlig bedre end landsgennemsnittet på 5,2 år. Vores erfaring for Energisyn giver jer gode resultater med de mest rentable projekter.

Lad os hjælpe!

Vil du høre mere om energioptimering?

Fokus er at lave helhedsorienterede løsninger, som optimerer installations- og driftsomkostninger.

Ring til NTEK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag en brochure om energioptimering på arbejdspladsen.

Vi har sendt dig en e-mail