Sådan får du energitilskud til erhverv.

Står din virksomhed i en situation, hvor der er tvivl om hvilke energitilskud der kan opnås? De fleste erhvervsvirksomheder har en naturlig interesse i at opnå energitilskud, men kan ofte ikke gennemskue om de tiltag, de ønsker at gennemføre, fører til den ønskede størrelse tilskud så budgettet hænger ordentligt sammen.

Herunder kan du læse mere om hvad din virksomhed kan få tilskud til, hvilken fremgangsmåde man kan benytte for at få tilskuddet – samt hvilke udgifter der kan forventes for at opnå tilskuddet.

 

Om energitilskud til erhverv?

Hvis din virksomhed eksempelvis beslutter sig for at investere i en ny CNC-Maskine, svejserobot, et skærebord eller anden type procesmaskine, til at producere hurtigere og mere energieffektivt, kan et energitilskud opnås.

Energitilskuddet fås til investeringer, som er bedre end ”dagens standard”. Dette betyder konkret, at den nye maskine, som virksomheden køber ind, kan producere flere emner end den nuværende, på samme normerede tid. Konsekvensen af dette er kort og godt; at der bruges mindre strøm (kW) end før.

 

Mere besparelse, mere tilskud

En ny maskine skal ofte køre kortere tid, for at producere samme mængde end den tidligere maskine, fx 6 timer mod tidligere 8 timer. Dette kan betyde, at der bruges mindre kW til lys, samt, at ventilationen ikke skal køre lige så meget som før. Dermed suges der mindre varme ud af huset, som skal erstattes af nyt friskopvarmet luft, hvilket er mere energieffektivt.

Det har mange positive følgevirkninger at skifte ud i de ældre maskiner til nyere og mere effektivt materiel, da der her opnås besparelser i Kilowatttimer (kWh).

Grundreglen er, at jo mere energi virksomheden sparer, des højre energitilskud.

Energitilskud til erhverv sparer penge

Søren og Anders fra NTEK

Har du spørgsmål?

 

Kontakt os på

93 93 11 38

 

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.

Fremgangsmåde for at opnå energitilskud

Det kan, som førnævnt, være svært at gennemskue hvorledes et energitilskud for ens virksomhed hænger sammen da energitilskud til erhverv ændres af og til. Det er derfor en fordel at alliere sig med en samarbejdspartner, der har specifik indsigt i energioptimering for erhvervsvirksomheder og kan hjælpe med energirådgivning samt energisyn.

 

Energipartner?

Et par gange om året kan virksomheden mødes med sin samarbejdspartner, en såkaldt energipartner. Med energipartneren sikres korrekt indhentning af et eventuelt energitilskud til virksomhedens investeringer. Der ses på mulige energioptimeringer for de næste 6 måneder, så der kan oprettes en ”sag” inden et eventuelt køb er afsluttet.

 

Beregninger er vigtige

Da din virksomheds energitilskud er afhængig af nøje beregninger af energioptimeringernes effekt, er et samarbejde med en kyndig energipartner, en rigtig god investering for din virksomhed.

Virksomhedens energipartner bruges overordnet til at rådgive, og til at kende regler samt mulighederne for de mest rentable optimeringer indenfor de forskellige procesområder.

Din energipartner vil herfra køre din ”sag” og sikre, der oprettes sådan sag på din kommende investering. Energipartneren vil undervejs udfylde en rapport i samarbejde med dig, og kan herefter estimere hvad du kan forvente af tilskud til din investering.

 

 

 

HUSK: Der skal være oprettet en sag INDEN du afslutter købet!

 

 

Når energiprojektet er gennemført

Når dit energiprojekt er gennemført, skal der laves efterberegninger af besparelserne, som skal dokumenteres. Dette kan din energipartner naturligvis ordne for dig. Kravene i Energiselskabernes Energispareindsats skal overholdes, så her kan din energipartner også sikre at alt er på plads for dig.

 

Hvad koster det at søge energitilskuddet?

Det er relativt hvor meget man, som virksomhed, kommer til at betale for energitilskuddet. Alt efter hvor store besparelser virksomheden opnår – samt fx hvilke tiltag virksomheden vælger at gennemføre, varierer tilskuddets størrelse. Energitilskuddet bør, kort fortalt, ses som en fornuftig investering, der tjener sig selv ind i løbet af en kortere årrække.

Det giver mening at tage de langsigtede briller på og nyde synet af besparelsen på sigt (Se nedenstående skema med en tilbagebetalingstid på 3 år).

Energioptimering med 3 år tilbagebetaling

Hvor kommer pengene til tilskuddet fra?

Pengene du modtager i tilskud, har du i princippet selv være med til at betale over tid, gennem tariffer for forbrug og produktion.

Fremtidsudsigter for energitilskud til erhverv

Puljen og de nuværende regler, ophører i 2020, hvor eventuelle investeringer skal være tilendebragt, og afsluttes desuden senest 31. december 2020. Herefter ved man endnu ikke hvad der kommer til at ske. Det være sig om hele ordningen vil fortsætte i samme gænge, under andre rammer eller om ordningen måske helt ophører.

Ønsker du sparring med en energipartner?

Eller har du andre spørgsmål til energitilskud, energioptimering? Så står vi klar til at rådgive dig på +45 93 93 11 38.

Du kan naturligvis også vælge at kontakte os via kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig.

Ring til NTEK