Energitilskud

I kan få tilskud til investeringer inden for mange forskellige områder

Services

Energitilskud


 

Tilskudsberettigede Projekter

 


 

Services

Energitilskud


 

Tilskudsberettigede Projekter

 


 

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats beskriver jeres muligheder for at få tilskud til energisparende aktiviteter. Aftale gælder i perioden år 2016 – 2020.

Tilskuddets størrelse er projektafhængig og varierer i størrelse afhængig af energibesparelsen. Typisk udbetales 10.000 til 500.000 kr. i tilskud pr projekt.

Vi er godkendt aktør for handel med realiserede energibesparelser. Hermed er vi med til at sikre den ubrudte aftalekæde fra forsyningsselskabernes behov for opfyldelse af måltal af realiserede energibesparelser til slutbrugerne af energi.

Tilskudsberettigede Projekter

Ventilation

Procesoptimering

Belysning

Overskudsvarme

Køleanlæg

Varmepumper

Isolering

Konverteringer

Trykluft

CTS Anlæg

Energistyring

Vakuum

Vi er kendt for at lave veldokumenterede projekter og arbejder tæt sammen med kunden og energiselskabet for at sikre det bedst mulige tilskud inden for aftalens rammer.

Ring til NTEK