Genbrugspladser

NTEK har mere end 20 års erfaring med rådgivning og løsninger til håndtering af farligt affald på Genbrugspladser.

Rådgivning og løsninger til Genbrugspladser

Vi udvikler konstant på de bedste løsninger af udstyr og materiel, til håndtering og brug i arbejdsprocesser som medarbejdere på Genbrugspladsen kan bruge i det daglige arbejde. Vores løsninger udvikles altid i tæt samarbejde med personalet på Genbrugspladser som har interesse i at optimere arbejdsprocesser og udstyr der skaber et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø på Genbrugspladserne.

Hos NTEK er serviceringen af, og udviklingsarbejdet med løsninger til Genbrugspladserne en niche som vi hver dag arbejder intens på at vedligeholde og udvide. 

NTEK er markedsførende indenfor udsugningsløsninger og håndterings systemer til farligt affald, en position vi er stolte af.

Markedsførende

NTEK er førende indenfor rådgivning til indretning af kemirum, etablering af udsugnings- og ventilationsanlæg samt systemer til modtager og sorteringsborde med hæve sænke funktion. Udviklet specifikt til arbejdet med farligt affald i kemirum.

Udsugningssystem til bortsugning af farlige og giftige dampe

Specialudviklede udsugningslåg til spændebåndsfade med transparente eller sorte låg og udsugningskabiner til udsugning fra 660 liters containere. Udsugningslåg og kabiner er udført i genbrugsplast, lette og simple at håndtere.

Disse udsugningslåg og udsugningskabiner kan leveres som manuelle eller i fuldautomatiske trykluftdrevne åbne/ lukke anordning. Ved at vælge den fuldautomatiske funktion, får man en øget sikkerhed under behandlingen/ sorteringen af affaldet, da medarbejderen nu har begge hænder fri under håndteringen.

Vores løsninger kan frit benyttes i ATEX-zoner.

 

Komplette udsugningsanlæg og turn-key løsninger

Vores løsninger starter oftest med en workshop sammen med personalet fra Genbrugspladsen. Processen i at udstyre et kemirum med de helt rigtige løsninger kan eksempelvis, indeholde udvalgte besøg på andre Genbrugsstationer for at have de bedste forudsætninger til at opnå den bedste løsning. Når vi er enige om løsningen, udarbejdes en indretningsplan ud fra medarbejdernes ønsker og input.

Indretningsoplægget fremsendes, tilrettes eventuelt og godkendes endeligt.

Et enkelt tryk på en knap ved indgangen af kemirummet åbner alle lågene og øger samtidig suget fra alle sugestederne.

Udsugningssystemet kan opbygges i EX (ATEX) sikrede komponenter ved håndtering af eksplosionsfarlige dampe.

Når installationen startes op, står NTEK for projektledelsen og planlægningen af de øvrige håndværkere som elektriker, tømrer, diamantskærer og så videre der måtte være en del af projektet.

Efter den endelige installation fremsendes dokumentationen som indeholder data på udstyret, tankattest på spildolieanlæg og så videre. Der vedlægges ligeledes oplæg til serviceaftale.

Vermiculite

Anlæg til håndtering af vermiculite

På genbrugspladser foregår der dagligt påfyldning af vermiculite i spændebåndsfadene, en arbejdsopgave som benyttes mere og mere i hverdagen. NTEK tilbyder et transportsystem til påfyldning af vermiculite i spændebåndsfade, samt containere helt uden løft og håndtering af sække. På denne måde så vil alle medarbejdere kunne håndtere arbejdet sikkert og uden løft af sække. At håndtere vermiculite med dette system betyder samtidig langt mindre støvudvikling i kemirummet hvilket vil være en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet i kemirummet.

ATEX punkt sugearm

Sådan fungerer systemet

Når vermiculiten leveres kommer den i big bag sække som kan genbruges. Disse sække kan placeres på et ønsket sted, såsom udenfor bygningen eller i et tilstødende lokale. Ved siden at big bag poserne, opstilles et pumpesystem som suger vermiculiten op fra big baggen,og transporterer den igennem et lille rørsystem. Rørsystemet kører ind i kemirummet hvor det ender i en eller flere modulbeholdere, som er monteret oppe under loftet.

I bunden af modulbeholderen sidderen genfylder føleren samt et lukkespjæld, som automatisk åbner og lukker, for at kunne lukke vermiculiten ned i en påfylder-slange. I slangen er der installeret en lukkemekanisme som åbnes manuelt af medarbejderen, som nu kan fylde den rette mængde af vermiculite ned i spændebåndsfadet eller containeren.

Når modulbeholderen er tom, så fylder det automatiske system modulbeholderen op med vermiculite i igen så den altid er klar til at fylde påfylder-slangen.

Påfylder-slangen håndteres nemt eftersom den ikke er tung og kan placeres efter brug i en holder.

Sorteringsborde

Modtager og sorteringsborde

NTEK har meget fokus på det gode arbejdsmiljø i kemirummene på Genbrugspladserne. 60-65% af den mængde affald der modtages i kemirummene, er malingsaffald som modtages i bøtter og spande fra 1 liter op til 20 liter, dette giver i sig selv en udfordring at håndtere.

Vores kombinerede modtager og sorteringsbord løser en del af udfordringen, da systemet hjælper til at løfte de tunge fraktioner op i en højde som giver mulighed for et korrekt løft.

Se videoen og forestil dig systemet i jeres kemirum. Systemet kan som resten af vores udstyr, tilpasses jeres måde at indrette og arbejde på.

Kontakt os og få en snak om hvordan tingene kan indrettes og løses i jeres kemirum.

Vi har modulopbygget systemet så der kan leveres reservedele efter behov når det bliver slidt. Spildbakken er udført i genbrugsplast lige som mange af vores andre produkter, men kan efter ønske også leveres i rustfrit stål.

Special konstruktioner tilpasset den daglige håndtering af farligt affald

Når der skal indsamles og håndteres forskellige fraktioner, er det vigtigt, at systemerne er tilpasset opgaven så der er mindst muligt håndtering, samt at sikkerheden er i top.

Indsamling af batterier og lysstofrør

Batterier kan gå i overgang og udløse en brand!

Til formålet med at indsamle fraktioner som batterier og lysstofrør har vi udviklet simple låg til montering på spændebåndsfade i størrelserne 120 og 220 liter.

Låget sidder solidt på spændebåndsfadet og er simpel at betjene. Låget som er udført i genbrugsplast, lukker af sig selv igen når kunden har åbnet det og lagt sit affald i tønden.

forhæng til inddæmning af dampe fra åbne containere

Det giver i visse sammenhænge god mening at have åbne containere til nogle fraktioner. Disse åbne containere som ikke kan passe ind i vores standard udsugningskabiner, inddæmmer vi ved at bygge udsugning på en special konstruktion som for eksempel opbygget med et emfang med lameller omkring, som vil inddæmme dampene så vi kan suge dem bort.

Lad os hjælpe!

Vil du høre mere om håndtering af farligt affald?

Fokus er at lave helhedsorienterede løsninger, som optimerer installations- og driftomkostninger.

Ring til NTEK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag en brochure om håndtering af kemisk- og farligt affald i virksomheden.

Farligt affald brocher

Vi har sendt dig en e-mail