Fødevare – levnedsmiddel og pharmaceuticals 

Komplekse udsugnings- og ventilationsløsninger i hygiejnezoner

Har du brug for løsningsforslag til bortsugning af støv, røg, dampe fra processer i produktionen, så har NTEK en bred erfaring med arbejde i hygiejne områder og ATEX-zoner .

Dit behov kan også omhandle nyt ventilationsanlæg, eller optimering af eksisterende rumventilation. Det kan være en løsning med indbygget køle og varmeflade som ønskes udskiftet på grund af det er udtjent og/ defekt, eller i forbindelse med en energioptimering for at opnå en bedre driftsøkonomi i fremtiden.

ATEX og godkendelser

Ofte er mange af de støvtyper som mælkepulver, sukker, pille og melstøv der arbejdes med indenfor levnedsmiddel og Pharmaceuticals brandfarlige, og dermed hører under kategorien eksplosionsfarligt støv. Det betyder der skal tages særligt hensyn til opbygningen af maskiner og ventilationsanlæg, og i hele taget arbejdsområdet som der skal udsuges fra og ventileres.

Der er for arbejde i og omkring disse områder og støvtyper, et regulativ som hedder ATEX (Atmosphere Explosible) som indeholder retningslinjer som skal overholdes for at sikre mennesker og materiel. Du kan se og læse mere omkring dette HER.

Komplette løsninger med fokus på funktion og energi

NTEK sørger for gennemførelse af hele projektet. Vi leder og fordeler arbejdet imellem de håndværkere og entreprenører som er en del af projektet, vi sikrer opgaverne, udføres og sker til tiden så projektet kommer godt i mål. Du holdes løbende informeret om projektet undervejs i det omfang du ønsker det.

NTEK som energirådgiver

Når vi udarbejder løsninger til håndtering af udsugning- og ventilationsløsninger, så er det altid med en tanke om den bedst mulige driftsøkonomi til følge.

Vores energirådgivere er også projektledere, og bruger derfor meget af deres tid ude hos vores kunder hvor der hele tiden opbygger en bedre og dybere viden om hvordan en produktion fungerer mest effektivt samtidig med krav om miljø og arbejdsmiljø overholdes og hvis muligt optimeres.

 Kontakt os uforpligtende og modtag nogle gode forslag og ideer til hvordan du bedst muligt kommer videre med dit projekt, eller blot de tanker eller ønsker du har lige nu.

Tal med en af vores ventilationseksperter

Vil du høre mere om proces- og komfort ventilation samt ventilation og udsugning til industri og erhverv?

Vi kender lovgivningen når det kommer til ventilationssystemer, og vi sørger for at din virksomheder overholder lovkravene til netop den kategori jeres virksomhed går under.

Ring til NTEK