Krav til ventilation i industrien

Arbejdstilsynet og kommunernes miljøafdelinger stiller høje krav til funktionen af et udsugnings- og ventilationsanlæg. Arbejdstilsynet kræver altid en tilstrækkelig udsugning og ventilation. Tilstrækkelig ventilation, kan defineres på flere måder. Kort sagt så gælder det om at sikre medarbejderen arbejder i et godt og fornuftigt arbejdsmiljø.

 

Regler for ventilation og udsugning

Her hos NTEK vejleder vi virksomheder om hvad et tilstrækkeligt udsugningsanlæg er i de forskellige tilfælde, hvor der under arbejdet sker en forurening af arbejdspladsen.

Vores erfaringer i disse sammenhænge er brede og spænder fra arbejde i sort stål, som svejsning, skæring, slibning og CNC-bearbejdning – til afhøvling og pudsning i træ samt andre materialer, der ligeledes genererer støv eller røg/damp, som skaber en forurening for medarbejdere.

 

NTEK arbejder både indenfor lavvakuum og højvakuum ventilation.

 

Lavvakuum er brugbart i forbindelse med at skulle bortsuge en større mængde af støv eller damp, for eksempel svævestøv eller damp/ røg fra et industrikøkken, smedeværksted eller træværksted.

Højvakuum benyttes til centrale støvsugeranlæg med op til flere hundrede meter rørføring til for eksempel rengøring af maskiner og gulvarealer, eller bortsugning af spåner fra CNC-Maskiner eller træbearbejdningsmaskiner.

Ventilationskrav til eksplosionsfarligt støv, som mælkepulver, proteinpulver, kartoffelmel, træstøv samt glasfiberstøv med videre, er et af vores specialer sammen med udsugning fra kemirum, hvor der skal bortsuges eksplosionsfarlige dampe og gasser. Disse løsninger skal ofte udføres som ATEX-løsninger.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.

 

Kommunens miljøafdeling kommer på eftersyn og gennemgår virksomhedens ventilation.

Det er virksomhedens ansvar at have styr på al dokumentation samt målinger.

Ventilation og udsugning til virksomheder

Miljøeftersyn – gennemgang og målinger

Kommunernes miljøafdeling skal sikre der sker en filtrering af den luft, som bliver udledt fra de ovennævnte processer, så der ikke sker en forurening af vores miljø. Repræsentanter fra kommunen kommer på besøg på virksomhederne og gennemgår den enkelte virksomheds processer, og ser på hvad der sker af filtrering i de forskellige processer.

 

Kommunens miljørepræsentant kan kræve af virksomheden, at der skal foretages en måling af den udsugede luft, som ledes til det fri via et afkast, hvis der ikke foreligger dokumentation på hvor effektivt det enkelte benyttede filter er.

 

Dokumentation og krav

NTEK sørger for at have dokumentation liggende på de filtre og anlæg, som benyttes til de forskellige processer. Virksomheden skal have denne dokumentation liggende, så de kan fremvise og dokumentere efter forlangende fra kommunens miljøafdeling.

 

Afkastet fra den udledende luft, som suges ud, skal have en godkendt højde og placering. Man må ikke recirkulere luft, som bortsuges i processer. Luften skal til hver en tid ledes ud til det fri, ligesom det skal være filtreret efter kommunens krav. NTEK hjælper med at undersøge samt sikre, at der er styr på alle filtre samt filtreringkrav i virksomhederne.

Læs mere om ventilation på faste arbejdssteder.

Er du i tvivl om din virksomhed lever op til kravene?

Eller har du andre spørgsmål til energitilskud, energioptimering? Så står vi klar til at rådgive dig på +45 93 93 11 38. Du kan naturligvis også vælge at kontakte os via kontaktformularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig.

Ring til NTEK