Ny tilskudsordning til erhvervsvirksomheder

Ny tilskudsordning til erhvervsvirksomheder

Få energitilskud til nye projekter i din virksomhed! Hvis din virksomhed går med tanker om at energioptimere eller udskifte gamle anlæg til nye og mere energieffektive, så tag fat i NTEK og hør om mulighederne.

Energitilskuddets regler som vi kender det i dag bliver lavet om d. 1. januar 2021.

Virksomhederne skal i den nye ordning selv ansøge om tilsagn til energitilskuddet på energistyrelsens hjemmeside.
NTEK vil dernæst kunne dokumentere besparelsen for virksomheden, og derved er projektet klar til at blive sendt til energistyrelsen.

Energitilskuddet bliver godkendt ved en ansøgningsrunde af energistyrelsen, hvor de prioriterer projekterne alt efter hvor gode de er. Man er derfor ikke sikker på at få energitilskud før projektet er godkendt af energistyrelsen. Energitilskuddet udbetales direkte til kunden fra energistyrelsen.

Tilbagebetalingstiden på projektet inkl. energitilskud, skal være længere end 3 år og kortere end 10 år før man er godkendt til at kunne få udbetalt energitilskud. Det ansøgte tilskudsbeløb skal minimum være 10.000 kr. ekskl. moms.

Man vil kunne søge op til 50 pct af investeringen alt efter, om det er en stor eller lille virksomhed – dog kan virksomheden maksimalt få 7 øre/kWh gange med energibesparelsen over anlæggets levetid. Levetiden er fastsat af energistyrelsen.

Eksempel på energitilskud

Udskiftning af rumventilationsanlæg, på den gamle tilskudsordning kontra den nye:

Et rumventilationsanlæg på 10.000 m3/h uden varmegenvinding udskiftes til et anlæg med varmegenvindingsgrad på 80%.

Ny tilskudsordning til erhverv

I ovenstående eksempel ses en tydelig forskel mellem den nye og gamle tilskudsordning.

Kontakt Jesper Blaabjerg Vinther, hvis du har spørgsmål til dit næste projekt og omkring mulighederne for energitilskud.

Kontakt oplysninger:
Jesper Blaabjerg Vinther
Tlf.: 93901860
jv@localhost

Energi- og CO2 besparelser

Regeringen har et mål om at vi i Danmark skal reducere CO2-Udledningen med 70% inden 2030.
En måde at kunne indfri dette er at virksomheder, private og forsynings virksomheder skal konvertere fossile brændsler såsom naturgas, kul og olie til vedvarende energiformer såsom biogas, biobrændsel eller el inden 2030.

Den anden måde for at kunne reducere udledningen af CO2 er, at spare på energien i Danmark, hvor man fra regeringens side vil belønne dette med et en energitilskud til investeringer, som gør at udledningen af CO2 mindskes.

Hvor findes energibesparelserne og kan vi få energitilskud?
Dette Spørgsmål får vi ofte fra vores kunder og jeg vil gerne forklare lidt omkring dette.
Alle projekter som har en investering og er energibesparende på en eller anden måde er energitilskuds-berettiget. Selv en ny CNC-maskine som bruger mere energi, men laver flere emner end før vil der være energitilskud til.

Energitilskudsaftalen som vi kender den i dag slutter ved udgangen af 2020. Den nye energispareaftale omkring energitilskud starter fra 01/2021.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK