Udsugning og ventilation brødfabrik

NTEK har energiscreenet og efterfølgende udarbejdet forslag til handlingsplan for at gennemføre de punkter i screeningen som i samarbejde med Struer brød, har givet mening af få udarbejdet løsningsforslag samt budgetpriser på at få gennemført.

Projekterne som Struer brød har valgt at gennemføre, er projekter omhandlende isolering af bygninger, varmeisolering af rørføring i produktionen for at mindske varmeudvikling og dermed formindske behovet for køl og udsugning. Det har også indeholdt montage af solfilm samt andre bygningsmæssige tiltag.

Opgradering af udsugning- og ventilation

Der er ligeledes taget hul på udbedring af eksisterende udsugning- og ventilation i produktionen som omhandler etablering af flere anlæg, udarbejdelse af dokumentationer ihht. ATEX i tæt samarbejde med rådgiver.

Herunder billede af mindre anlæg til bortsugning af vanddampe og fugt fra vaskeområde i produktionen.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK