Johns Maskinfabrik – Olietåge udsugning

Udsugning til maskinværksted

John`s Maskinfabrik havde et ønske om at få opgraderet deres indeklima i maskinværkstedet.

NTEK løste opgaven med en kombination af procesudsugning fra i alt 17 CNC-maskiner samt 2 vandbad til brug for afkøling af kølesmøremiddel, samt et rumventilationsanlæg som udskifter luften i maskinværkstedet og således bortsuger de olietåger og dampe som undslipper procesventilationen.

Ved hver CNC-maskine sidder et lokalt olietågefilter som udskiller mere end 99% af de olietåger og væsker der suges ud fra CNC-maskinen. Der sidder ligeledes et automatisk spjæld som er tilsluttet styringen på CNC-maskinen og dermed sikrer der kun er sug på den enkelte CNC-maskine når spindlen er i drift.

Flowmåler og frekvensstyring sørger for der er balance i luften som suges ud og blæses ind.

Afkastet fra procesventilationen blæser den filtrerede luft ind i rumventilationsaggregatet således varmen udnyttes mest optimalt. Der blæses frisk opvarmet luft ind i maskinværkstedet via indblæsningsventiler som sikrer en blød indblæsning uden trækgener.

John Jensen fra John`s Maskinfabrik har været kontaktperson i projektet.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK