Din Forsyning – Oliekar til spildolie Genbrugspladser

Nye oliebar anlæg til genbrugspladser

Opgaven har omhandlet rådgivning, levering og montering af nyt anlæg til opsamling af olierester. Behovet var en opgradering af den eksisterende løsning på Vrenderup genbrugsplads.

Den nye løsning er mere arbejdsmiljø venlig, samt er håndteringen af de tunge dunke der kommer ind lettere at håndtere med den effektive sugelanse, som kan tømme dunke og tromler uden medarbejderen skal løfte på dunkene.

Det nye system indeholder en 1000 ltr. Opbevaringstank hvor den opsamlede olie automatisk pumpes over i efterhånden som oliebaren fyldes op i modtagerrummet.

Det er planen, at der skal monteres endnu et anlæg på den nye genbrugsplads i Ølgod som Varde Affald er i gang med at etablere i skrivende stund. Der tilsluttes ventilation til at bortsuge oliedampe fra oliebaren på begge anlæg.

Læs mere om Kemirum og ventilation

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK