FGU Vest – Udsugning fra smedeværksted og træværksted

FGU Vest har indgået en aftale med AMU-Vest, om at skulle huse elever samt stille arbejdende værksteder til rådighed indenfor metal, træ samt auto.

Ombygning af værksteder

Dette kræver en væsentlig ombygning af eksisterende værksteder, dette skal NTEK hjælpe med at få indrettet med tidssvarende udsugning og ventilation som overholder gældende lovkrav og som sikrer elever og lærere en god arbejdsplads.

Lokalet der skal ombygges, indeholder i dag 60 svejsebåse fordelt over 3 afsnit. Der skal nedtages mange svejsekabiner og indsættes nyt træ samt autoværksted med maskiner og udsugning.

 

Det eksisterende anlæg genbruges

Der skal genbruges så meget af det eksisterende udsugnings- og ventilationsanlæg som muligt, hvorfor opgaven også går på at få tilpasset luftmængder og skabe en løsning, som tager hensyn til både arbejdsmiljøkrav og driftsøkonomi.

Derfor har man hos NTEK, valgt en projektleder, som samtidig er uddannet indenfor CTS (styring af ventilation, varme og lys etc) til at forestå projektet og få det sikkert i mål.

Projektets opstart: Tirsdag i uge 24 – 2019.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK