Finsø

Finsø

Finsø A/S er en stor aktør på markedet indenfor CNC bearbejdning af emner af enhver slags.

I forbindelse med opgradering af produktionslokalerne, havde Tønder kommune stillet krav om kortlægning af ventilationen med hensyn til opfyldelse af gældende lovkrav på området.

Konsulentsupporten´s opgave har bestået i at:

  • Skitsere rørføring i de involverede produktionsafsnit
  • Dokumentere filtre og aggregater
  • Udfærdige et skriv til Tønder kommune

Hos Finsø A/S er det indehaver Finn Jørgensen man skal kontakte for uddybning af hvad Finsø A/S kan tilbyde indenfor CNC og svejse opgaver.

Står du med lignende udfordringer, så kontakt os gerne i Konsulentsupporten for en nærmere drøftelse.

Ring til NTEK