FORS har bygget ny moderne Genbrugsplads i Tølløse.

NTEK har leveret udsugning til Farligt affald fraktionerne i kemirummet, herunder oliekar til håndtering af spildolie samt kemi kar til kølervæske. Løsningen har ligeledes indeholdt sorteringsborde, hvor kunderne afsætter deres affald inden personalet sorterer det endeligt ud i de rigtige fraktioner. Yderligere er der bygget emfang forberedt til udsugning, som er tilpasset vippe containere.

Automatiseret løsning udført i Genbrugsplast

FORS har ønsket en løsning hvor der har været lagt vægt på bæredygtighed i brug af materialer til opbygningen af løsningen, samt har et gennemgående tema været optimering af arbejdsmiljøet for personalet som også har været med til at sætte deres præg på løsningen.
Udsugningslågene som er udført i Genbrugsplast med transparente låg, indgår i en trykluftstyret automatikløsning som åbner/ lukker alle lågene på samme tid ved aktivering af et håndtag. Det betyder for personalet, at de ikke skal stå i skæve stillinger og åbne et låg til en fraktion med albue eller skulder, men med det samme kan afsætte affaldet i den ønskede fraktionstønde uden risiko for at tabe affaldet.
Spildoliebeholderen som også er forberedt til udsugning, kan rumme 1500 liter olie og er udført med trykluft pumpe til brug for tømning af store dunke og beholdere. Vognmanden kan tilslutte sin sugeslange på en stuts forberedt til brug for tømning af beholderen. Spildoliebeholderen har samtidig den finesse, at man kan åbne risten så der kan rengøres inden i beholderen når der er behov for dette.
Det er Annette Vangslev som har forestået projektet hos FORS.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK