Fursø Kommune – Farum genbrugsplads

Fursø Kommune – Farum genbrugsplads

Furesø Kommune – Farum Genbrugsplads

Nyt ventilationsanlæg monteret i kemirum til farligt affald på Farum genbrugsplads.

 

Furesø kommune kontaktede os vedrørende et behov for nyt ventilationsanlæg som kunne opfylde lovkravene omkring bortsugning af dampe fra deres fraktioner i deres kemirum.

Anlægget skulle ud over at kunne overholde lovkrav med hensyn til arbejdsmiljøet for medarbejderne, også opfylde kravene som naturligt stilles til brug af komponenterne til bortsugning af brandfarlige og eksplosive dampe fra fraktionerne.

 

Løsningen:

Udsugningslågene som er udført i lakeret søvandsbestandigt aluminium er lette at håndtere på grund af deres vægt. Lågene er leveret i 3 størrelser som passer til de gængse fraktionstønder 60 – 120 – 220 ltr. Til de store 660 ltr. Containere kræver det et andet system da det er større og tungere, så her valgte man udsugningskabiner med trykluft styrede låg som let styres med et jackstik på siden af kabinen. På denne måde åbnes/ lukkes låget uden medarbejderen skal løfte tungt eller uhensigtsmæssigt.

Ventilatoren er leveret indbygget i lydkabinet, samt er rør systemet opbygget med lyddæmpere flere steder for at holde støjen fra processen nede. Genbrugspladsen ligger i et område hvor der er store krav til et lavt støjniveau. Systemet styres med en frekvensstyring således der naturligt også tænkes på miljøet med et lavt forbrug af el.

 

Anlægget er i øvrigt overdimensioneret i størrelse så man er klar til at modtage nye fraktioner eller eventuelle nye og strengere lovkrav i fremtiden.

 

Hos Furesø kommune er det Gert Klausen som har forestået projektet.

 

Ring til NTEK