Halsnæs kommune har opgraderet Hundested genbrugsstation

Hundested Genbrugsstation er blevet opgraderet i og omkring kemirummet til Farlig affald.

Løsningen som er installeret, indeholder nye udsugningslåg til fraktionstønder, samt udsugningskabiner til 660 liters containere.

Rørføringen er opdateret samt er der installeret en ny kraftig udsugningsventilator så vi sikrer at fjerne alle dampe samt dårlig lugt fra fraktionerne.

Det eksisterende oliekar er optimeret med nyt tilpasset emfang til at opfange og bortsuge oliedampe, så de ikke kommer ud i rummet og belaster personalet.

Hos Halsnæs forsyning er det Abia der har forestået projektet.

 

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK