Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning – Nye tøndelåg til farlige affaldsfraktioner med udsugning.

Hillerød genbrugsstation havde et ønske om, at få bedre udsugning fra tønderne i farligt affald. Valget faldt på en tøndelåg hvor udsugningen i låget er opbygget således, at der suges fra tønden uanset om låget er åbent eller lukket. Denne fremgangsmåde, er den eneste korrekte måde at løse ventilationsopgaven på, et konstant sug fra tønden som fjerner de farlige dampe, også når låget er åbent.

Lågene blev tilsluttet den eksisterende ventilation i kemirummet og fungerer efter hensigten fortæller Hanne Thinghuus som er daglig leder på Hillerød genbrugsstation.

hillerødForsyningSugespande300x300hillerødFosyning001 500x

hillerødForsyning1000x1500

Ring til NTEK