Hillerød Forsyning – Udsugningslåg til tønder

Hillerød genbrugsstation havde et ønske om, at få bedre udsugning fra tønderne i farligt affald. Valget faldt på en tøndelåg hvor udsugningen i låget er opbygget således, at der suges fra tønden uanset om låget er åbent eller lukket. Denne fremgangsmåde, er den eneste korrekte måde at løse ventilationsopgaven på, et konstant sug fra tønden som fjerner de farlige dampe, også når låget er åbent.

Lågene blev tilsluttet den eksisterende ventilation i kemirummet og fungerer efter hensigten fortæller Hanne Thinghuus som er daglig leder på Hillerød genbrugsstation.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK