HS Hansen – Lovpligtig Energisyn

Reference HS Hansen A/S  (16 juli 2018)

Udførelse af lovpligtig Energisyn.

Igennem et par måneder, har NTEK haft sin gang løbende på HS Hansen A/S fabrikker og kontorer, for at udføre et omfattende energisyn der giver HS Hansen A/S overblik over hvordan og hvor de bruger energi/ kW for at holde produktionen kørende samt kontor etc.

Energisynsrapporten er yderst omfattende og indeholder data og informationer omkring blandt andet produktionsmaskiner, varmesystemer, vandsystemer, elektriske systemer, udsugning og ventilationsanlæg, isoleringsstandard og andre bygningsfunktioner, styringer generelt, lys og bilparken og mange flere ting.

Læs mere om energisyn og energirådgivning

Termografering

Der er foretaget termograferinger for at kigge på utætheder i bygninger, der er taget vurderinger omkring biler i virksomheden om de er driftsøkonomiske etc.

Konklusionen af den færdige energisynsrapport, har givet HS Hansen A/S et godt og konstruktivt overblik over hvor det vil være mest optimalt at sætte ind med energibesparende forbedringer, som har en tilbagebetalingstid som gør det attraktivt at få udført, alt i alt et uundværligt værktøj til enhver ledelse i planlægning af nye budgetter resten af året samt kommende år.

NTEK er ikke færdige med arbejdet hos HS Hansen A/S.

Efterfølgende vil vi altid stå til rådighed ved eventuelle møder hvor der er behov for at stikke dybere i de områder der er kommet til overfladen, som vil være fornuftige steder at starte med en optimering eller udbedring.

Der er blandt andet fundet flere områder som blot kræver en minimal investering på for eksempel under kr. 5.000,00 at forbedre, men årligt vil give et afkast på mere end kr. 15.000,00.

Hos HS Hansen A/S er det Jesper Faurholt som har forestået gennemførelsen af Energisynet.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK