Kolding Kommune – Udsugning kemirum

Kolding kommune har netop afsluttet montage af ventilation til 4 af deres genbrugspladser, der er tale om Gejlhavegaard – Christiansfeld – Vamdrup samt er pladsen på Bronzevej opdateret med nye containere som der er implementeret nyt ventilation i.

Fraktionerne i kemirummene er monteret med specialudviklede låg til tønderne og 660 ltr. Containere. Systemet sikre at der konstant bortsuges dampe, også når lågene er åbnet under sorteringen af det indleverede affald fra kunderne.
Ventilationssystemet er styret af en frekvensstyring som sikre der kun suges efter behov, samt er tidsfaktoren styret med et uge ur som tænder og slukker for anlægget så det passer med åbningstiderne på genbrugspladserne.

Urene er indstillet således, at der tændes for ventilationen 30 minutter inden medarbejderen ankommer, således er tønderne tømt for dampe når medarbejderen møder ind og starter op på sorteringen.

Læs mere om udsugning til farligt affald

Anlæggene er dimensioneret således der er plads til yderligere fraktioner i fremtiden efterhånden som sorteringen af de forskellige typer kemiaffald optimeres yderligere og bliver til nye fraktioner.

Det er Rasmus Vestergaard som er intern kontaktperson hos Kolding kommune.

 

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK