Kolding Kommune

Kolding Kommune

Ny ventilation til farligt affaldsrum på genbrugsplads…

Kolding kommune har netop afsluttet montage af ventilation til 4 af deres genbrugspladser, der er tale om Gejlhavegaard – Christiansfeld – Vamdrup samt er pladsen på Bronzevej opdateret med nye containere som der er implementeret nyt ventilation i.
Fraktionerne i kemirummene er monteret med specialudviklede låg til tønderne og 660 ltr. Containere. Systemet sikre at der konstant bortsuges dampe, også når lågene er åbnet under sorteringen af det indleverede affald fra kunderne.
Ventilationssystemet er styret af en frekvensstyring som sikre der kun suges efter behov, samt er tidsfaktoren styret med et uge ur som tænder og slukker for anlægget så det passer med åbningstiderne på genbrugspladserne. Urene er indstillet således, at der tændes for ventilationen 30 minutter inden medarbejderen ankommer, således er tønderne tømt for dampe når medarbejderen møder ind og starter op på sorteringen.

Anlæggene er dimensioneret således der er plads til yderligere fraktioner i fremtiden efterhånden som sorteringen af de forskellige typer kemiaffald optimeres yderligere og bliver til nye fraktioner.

Det er Rasmus Vestergaard som er intern kontaktperson hos Kolding kommune.

kolding1 450x350   kolding7 450x350

kolding10 450x350   kolding9 450x350

kolding6 450x350   kolding11 450x350

kolding8 450x350

 

Færdigheder

Indsendt den

januar 5, 2018

Færdigheder

Indsendt den

januar 5, 2018

Ring til NTEK