Ventilationsaggregat på EUC Sjælland 

Uddannelsesstedet har fået installeret et nyt ventilationsaggregat med krydsvarmeveksler for varmegenvinding. Ventilationsaggregatet ventilerer et stort fælles autoværksted og seks tilstødende teorilokaler.

 

Den brugte forurenet varme luft bortsuges under loftet. Der blev ydermere udført sugepunkter ført ned til 300 mm over gulvet for at borventilere de tunge dampe fra udstødningsgasser som måtte undslippe procesudsuget.

Autoværkstedet tilføres frisk opvarmet luft som indblæses via indblæsningsposer nedhængt i wire fra loftet.

 

Der blev monteret VAV-spjæld i undervisningslokalerne, således undervisningslokaler ventileres med en minimumluftmængde når ikke der er elever i lokalet. Dermed kunne luftmængden på ventilationsaggregatet reguleres ned i perioderne hvor der ikke er undervisning i teorilokalerne, og i den forbindelse sænke driftsomkostningerne.

 

 

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK