Overskudsvarme – Hedema

Hedema har 3 laserskærere med tilhørende kølemaskiner, som de anvender til deres produktion. I denne proces findes der en del overskudsvarme, som blev suget direkte ud i det fri.

Problemet var at røgen fra laserskærene blev suget ind i kølemaskinen, og derved var de nødt til at blæse afgangsluften ud i det fri fra kølemaskinen for at højne arbejdsmiljøet.

NTEK har i samarbejde med Hedema, fundet frem til en løsning for at kunne udnytte energien/overskudsvarmen fra laserskærenes kølemaskiner. Løsningen blev at få indkapslet maskinerne med et låg, som Hedema har specialproduceret til netop denne opgave.

Udnyttelse af overskudsvarmen

Låget tætner omkring maskinen, som gør at røgen ikke kan slippe ud til omgivelserne og derved suges ind i kølemaskinen. Laserskærenes eget udsugning og filtreringssystem bliver derfor sat i spil for rensning af røgen, inden det bliver lukket ud til omgivelserne. 

Læs mere om de nye afgiftsregler for overskudsvarme


Dette betyder at Hedema i dag kan anvende overskudsvarmen direkte fra kølemaskinerne til opvarmning, da overskudsvarmen ikke har indvirkning på forringelse af arbejdsmiljøet, fordi der ikke findes røgpartikler i den udsugede varme luft mere.

1/3 af gasforbruget

Overskudsvarmen fra kølemaskinerne sparer Hedema for ca. 1/3 af gasforbruget om året, som ca. svarer til 16 husstandes årlige forbrug af varme. NTEK har ydermere hjulpet med at dokumentere  besparelsen overfor energiselskabet, for at søge energitilskud hjem til overskudsvarmeprojektet.

 

Skal vi hjælpe din virksomhed med Energioptimeringer og dertilhørende Energitilskud?

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK