Procesudsugning fra posefylder hos Vejle Kalk og Mørtelværk A/S

En opgradering af eksisterende posefyldeanlæg system gjorde det nødvendigt ligeledes at skulle opgradere procesudsugningen for at man fortsat kunne opretholde et godt og sundt indeklima.

I tæt samarbejde med kunden og leverandøren af posefyldeanlægget, kom man frem til en god løsning hvor der suges direkte på anlægget således støv og snavs bortsuges ved åstedet og ikke når ud i lokalet.

Løsningen indeholdt ligeledes en optimering ved en anden maskine til brug ved rengøring, samt blev der etableret yderligere et par udtag til eksisterende centralstøvsugeren.

Der blev endvidere også af NTEK, udført en energiscreening af produktionen som har givet anledning til at kigge på yderligere tiltag omkring energioptimeringer i procesanlæggene på sigt.

Hos Vejle Kalk og Mørtelværk er det direktør Henry Bærentzen som har været daglig kontaktperson.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK