Procesudsugning hos Lakrids by Bülow

 

Lakrids By Bülow havde et ønske om at få opgraderet udsugningen fra deres sukker dragee tromler. De krævede en løsning som ud over at overholde kravene til ATEX omkring håndtering af eksplosionsfarligt støv, også optimerede arbejdsmiljøet for deres medarbejdere. Løsningen er udover disse krav også udført i Lakrids By Bülows ånd om en god driftsøkonomi.

Projektet:

Det eksisterende udsugningsanlæg er fjernet fra teknikrummet.

Det nye anlæg som består af et nyt filteranlæg med indbygget springplade og tilbageslagsventil, samt procesventilator, er placeret udenfor bygningen. Filteranlægget er indbygget i et isoleret hus for at holde skadedyr og andet væk, samt sikre trykluftrensningen ikke fryser til om vinteren.

Fra filteret er der ført et rustfri rør ind i dragee produktionen hvor der suges fra 2 dragee tromler. Ved hver tromle er monteret et automatisk styret spjæld for at sikre der kun suges efter behov. Ved hver dragee tromle sidder yderligere en punktsugearm til brug for når der tømmes kasser med produkter som afgiver støv. På rørsystemet er der monteret afspærringsspjæld som lukker rørføringen af når anlægget ikke er i drift, for at sikre der ikke kommer fremmedlegemer igennem systemet.

Der er yderligere ført et rør ind i produktionen til 10 tromler hvor lakridskuglerne fremstilles.

Derudover er der etableret ny styring på anlægget som arbejder sammen med det eksisterende rumventilationsanlæg så der er sikret luftbalance i produktionen. En frekvensstyring sikrer, at der opnås bedst mulige driftsøkonomi.  

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK