Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Bortsugning af farlige dampe fra kemirum…

Ringkøbing-Skjern kommune har i maj 2017 taget deres nye kemihus på genbrugspladsen i Videbæk i brug. Kemihuset er opført i forlængelse af en eksisterende bygning som huser andre affaldsfraktioner, samt indeholder tilbygningen også ny garage samt et overdækket område.

Der er monteret ventilation til alle fraktionerne i kemihuset i form af tøndelåg som er forberedt til montering af udsugning, samt er der opført et forhæng rundt om 660 ltr. Containere som der ligeledes suges fra.

Ventilator er placeret udenfor bygningen, og anlægget er udført med EX ventilator som har ekstra kapacitet så der er klar til de udvidelser der forventes at måtte komme i form af flere fraktioner.

Hos Ringkøbing-Skjern kommune er det Poul Henning Knudsen der har forestået projektet.

ringkoebing2   ringkoebing3 ringkoebing1

Ring til NTEK