Silo afsugning mejeri – ATEX udsugning mælkepulver

Fødevareproduktion har opgraderet et af deres silorum med ny rørføring, samt påbygget filteranlæg på hver silo, i alt 7 stk.

Ombygningen indeholder flere gode elementer som højner både sikkerhed og kvalitet, men også den samlede indtjening fremadrettet.

Ved påbygningen af filtrene sikrer man nu, at produktet forbliver i siloen og ikke går til spilde eller skal genhåndteres, ved at blive bortsuget når overtrykket i filtret skal udlignes når siloen fyldes.

Når vi fjerner produktet fra rørføringen, fjerner vi også risikoen for opbygning af støv i rørføringen hvilket har stor betydning i henhold til ATEX.

Projektet er blevet gennemført imens produktionen har været i drift. Tidsplanen blev overholdt og alt er forløbet godt.

Projektet har udover montage og planlægning heraf, indeholdt håndtering af tunge filtersektioner, som skulle kranes 18 meter op til silotop indvendigt i silorummet under trange forhold, ligesom de eksisterende gamle filtersektioner skulle demonteres og nedtages.

 

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK