Tinby – Rådgivning udsugning og ventilation

Tinby A/S producerer et produkt for en kunde, hvor der stilles store krav til både en stabil og høj kvalitet. Under processen som foregår i en ovn med høje temperaturer, udskilles der et affaldsprodukt som bliver flydende og meget klistret.

Dette bevirker, at ovnen som er ca 20 meter lang, ret hurtigt bliver sat til indvendigt og derfor jævnligt skal have en total rengøring. Dette betyder udover at anlægget skal stå stille og ikke kan producere, også høje omkostninger til rengøringsproceduren.

Vores opgave

Der skulle findes en løsning til at kunne undgå stop i produktionen samt hvis man kunne opnå at skulle rengøre så meget ville det være en stor gevinst.

Løsningen skulle findes i at få nogle eksperter til at komme op med et filter der kunne udskille affaldsstoffet under processen. Altså skulle vi have systemet lavet om til et lukket system hvor vi kunne filtrere den varme luft uden den blev afkølet, da dette ville gå ud over kvaliteten og stabiliteten i processen.

Efter at have fundet den løsning man tror på i tæt samarbejde med Tinby A/S, har vi bistået med at få opsat budget priser samt leverandører der kunne udføre opgaven.

På denne måde har Tinby A/S haft mulighed for at vælge den løsning til det budget man har ønsket, og Konsulentsupporten har været tovholder i projektet, og har bidt ind med vores brede netværk af leverandører og teknikere som løbende har været indblandet i at fremkomme med en løsning som er brugbar og nu skal bruges i et forsøg.

Læs videre om ventilationløsninger.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK