Udsugning og ventilation til
ENORM BioFactory

ENORM BioFactory som producerer fluelarver til fødevarer og dyrefoder har for nyligt renoveret og udvidet produktionen. ENORM Biofactory havde derfor et ønske om at forbedre arbejdsmiljøet i pakkeri, produktion og værksted.

NTEK har ud fra ENORM Biofactory’s ønsker udført forskellige opgaver indenfor udsugning og ventilation. Det strækker sig fra etablering af udsugning fra forskellige processer i værkstedet og produktionsområder, til rumventilation for at fjerne varme og tung luft til gavn for medarbejderne.

Tre rumudsugningsanlæg som maksimalt kan udsuge henholdvis 5.000m3/h, 8000m3/h og 11.000m3/h er opsat med frekvensstyring i tre forskellige rum, så udsugningen kan indstilles efter behov for ventilation.

Værkstedets udsugning vil kunne udsuge 1750m3/h ved 3700 Pa og er udført med behovstyret frekvensstyring på den mest energieffektive måde. Frekvensstyringen er nemlig trykstyret og vil derved suge efter behov i værkstedet. Jo flere sugesteder som er åbne, jo mere vil ventilatoren suge.

Pakkeriets ventilationsaggregat er et anlæg på 300m3/h og er indstillet efter ENORM Biofactorys driftstider.

NTEK har projekteret anlæggene i samarbejde med Arne Blok Lauridsen fra ENORM Biofactory.

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK