FGU Nord – udsugning til træværksted

Træværkstedet skulle leve op til lovkravene omkring indeklima og ATEX ved arbejde med træstøv.

Projektet har indeholdt rådgivning omkring forskellige løsninger i forbindelse med procesudsugning direkte fra maskiner samt håndholdte værktøjer samt rumventilation for at bortsuge træstøv som er kræftfremkaldende.

Anlægget består af nyt spånudsugeranlæg med direkte sug fra træbearbejdningsmaskiner i værkstedet, samt udtag hvor der kan tilsluttes støvsugerslanger og udstyr til rengøring af værkstedet.

Der er yderligere etableret anlæg til rumventilation med høj varmegenvinding. Rumventilationsanlægget har den funktion at skulle udskifte den brugte luft som indeholder svævestøv fra træbearbejdning, som er undsluppet procesudsugningen fra spånudsugningen. Løsningen med rumventilation medvirker desuden til en bedre driftsøkonomi da varmen i værkstedet nu bliver udnyttet op til 80%.

Løsningen indeholder ligeledes mulighed for at kunne støvsuge gulve og rengøre maskiner løbende hvilket, er medvirkende til et godt arbejdsklima og minimering af træstøv der kan hvirvles op, således ATEX (eksplosionsområder) områder kan mindskes eller helt fjernes.

Projektet indeholder en forudgående undersøgelse samt udarbejdelse af ATEX APV, samt afsluttende samlet lovpligtig CE-Godkendelse.

Det nye anlæg har givet lærer og elever en mærkbar bedre arbejds- og indeklima.

Hos FGU Nord er det Jørgen Olsen som har været daglig kontaktperson

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK