Urskou

Urskou

Projektudførelse med Urskou A/S som bygherre og Konsulentsuppporten som rådgiver:

Konsulentsupporten har udført dette projekt som rådgiver. Komponenter er indkøbt af bygherre selv med vejledning fra Konsulentsupporten. Rørføring og aggregater samt flere komponenter er indkøbt igennem Konsulentsupporten.

 

Urskou A/S byggede nyt domicil i Grindsted. Pladsen på den gamle adresse var blevet for trang, samt var det ikke tidssvarende i form af den udvikling virksomheden har haft igennem de senere år.

Nyt proces ventilation

Der er monteret nye punktsuge arme i produktionshallen ved svejse bordene. Det var et ønske, at sugearmene skulle være fleksible samt at de kunne nå i et bredt område, da der ind imellem også var behov for at kunne svejse større emner på gulvet.

Der er ydeligere lavet nedføringer afsluttet med manuelle spjæld. Formålet er, at der kan kobles en fleksibel slange på udtaget til brug for opgaver hvor der skal svejses op under emner og en punktsugearm ikke kan komme tæt nok på til at bortsuge slibestøv og svejse røg.

Hele procesanlægget drives af en ventilator som er frekvensstyret, samt er der monteret filteranlæg på systemet for at sikre der ikke kommer noget ud som er miljøskadeligt. Anlægget er desuden dimensioneret med en vis overkapacitet og er dermed fremtidssikret. Frekvensstyringen sikre, at der ikke bruges unødig energi.

Inde i vaskehallen er der yderligere monteret en punktsugearm til brug for fjernelse af dampe fra rengøringsopgaver. Denne udsugning kører for sig selv med afslutning direkte ud til det frie.

Nyt rumventilationsanlæg

I produktionshallen er der monteret indblæsningsposer for at sikre konstant frisk luft. Der suges luft fra rummet med samme kapacitet som der suges ud. Den filtrerede udsugede luft fra procesanlægget, føres ind i genvindingen for at udnytte varmen. Anlægget har en høj genvindingsværdi og er styret af en let overskuelig panel på dansk. Styringen indeholder blandt andet flere muligheder for at indstille nogle faste systemer som kører automatisk, der er desuden indbygget timer og mulighed for tilslutning til CTS. ( styring fra pc

Ring til NTEK