Vejen Kommune har opført en ny Genbrugsplads

NTEK har leveret udsugning til Farligt affald fraktionerne i kemirummet, herunder oliekar til håndtering af spildolie. Løsningen har ligeledes indeholdt vores nye elektriske hæve/sænke modtager og sorteringsborde i en og samme løsning.

Automatiseret udsugningslåg udført i Genbrugsplast

Vejen kommune havde ønske om en løsning, hvor der har været lagt vægt på at tilgodese personalet med løsninger, som gør den daglige håndtering af farligt affald så sikkert og let som muligt.

Udsugningslågene som er udført i Genbrugsplast, indgår i en trykluftstyret automatikløsning som åbner/ lukker alle lågene til fraktionstønder og 660 liters containere på en og samme tid, blot ved aktivering af et håndtag. Det betyder for personalet, at de ikke skal stå i skæve stillinger og åbne et låg til en fraktion med albue eller skulder, men med det samme kan afsætte affaldet i den ønskede fraktionstønde uden risiko for at tabe affaldet.

Spildoliebeholderen som også er forberedt til udsugning, kan rumme 1500 liter olie og er udført med trykluft pumpe til brug for tømning af store dunke og beholdere. Vognmanden kan tilslutte sin sugeslange på en stuts forberedt til brug for tømning af beholderen. Spildoliebeholderen har samtidig den finesse, at man kan åbne risten, så der kan rengøres inde i beholderen, når der er behov for dette.

Det er Søren Jensen og Michael Deluran, som har forestået projektet hos Vejen kommune.

 

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK