Hillerød Forsyning – Nya fatlock till avfallsfraktioner för farligt avfall med uppsugning

 

Hillerød återvinningsstation ville få ett bättre uppsug från faten med farligt avfall. Resultatet blev ett fatlock där uppsugningen i locket är uppbyggt så att processen fortskrider även om locket är öppet eller stängt. Denna metod var det bästa sättet att lösa ventilationsuppgiften på, och det ger ett konstant sug från tunnan som tar bort farliga ångor även när locket är öppet.

Locken anpassades till den befintliga ventilationen på kemistationen och fungerar optimalt enligt Hanne Thinghuus som är platschef på Hillerød återvinningsstation.

Höra mer om lösningen – Ring +45 93 93 11 38

Søren og Anders fra NTEK

Frågor för något?

 

Kontakta oss

+45 93 93 11 38

 

Ring til NTEK