NTEK tilbyder

Energioptimering og Rådgivning
Rådgivning & beregninger

Ønsker du rådgivning inden for energioptimering? Vi fokuserer på at levere gode og dokumenterede resultater med udgangspunkt i en dybdegående analyse af din virksomheds energiforbrug – og systemer.
Ved at identificere ineffektivitet og områder med potentiale for forbedringer, kan vi bidrage til et sundt og sikkert indeklima og CO2 reducering. Kontakt os i dag for at få startet dialogen om jeres produktionsmiljø.

 • PtX rådgivning

 • Beregning og vejledning for luftkvalitet
 • Beregning af ventilation til produktionsmiljøer med belastninger for støv, varme, fugt osv
 • Beregning for procesudsugning og fjernelse af støv

 • ATEX-håndtering og vejledning
 • Beregninger af højvakuumanlæg
 • Screeninger af HVAC anlæg / systemløsninger
 • Energisyn og Energi Service aftale

Ventilation og Udsugning
Ventilation og Udsugning

Vores ekspertise inden for udsugning- og ventilation sikre, at produktionsprocessen fungerer optimalt. Som totalleverandør, tilbyder vi at være projektpartner igennem hele processen, hvor du som kunde får kvalificerede løsningsforslag ud fra dokumenterede facts.

Vi skræddersyer løsninger, der omhandler indblæsningsmetoder, luftstrømme og luftbalancer. Vi levere ideelle arbejdsbetingelser og forbedre indeklimaet for mennesker og maskiner.

 • Totalleverandør af ventilation og udsugning
 • Teknisk rådgivning

 • ATEX-håndtering og problemløsning
 • Brandsikring af ventilation

 • Anlægsløsninger

 • Højvakuum

 • Lufttæpper

 • Produktionsoptimering

Farligt Affald
Farligt Affald

Ønsker du en pålidelig partner til rådgivning og løsningsforslag inden for håndtering af farligt affald?

Hos NTEK er vi stolte af at være markedsførende inden for håndtering af farligt affald. Vi bringer erfaring og branchekendskab ind i din organisation og er din sparringspartner igennem hele processen.

Vores løsninger er skræddersyede og er fremstillet med ergonomi og bæredygtighed for øje. Kontakt os for at høre mere, vores erfarne team står klar til at hjælpe.

 • Håndtering af farligt affald
 • Spildoliehåndtering
 • Udsugning af giftige dampe
 • Indretning af Kemirum
 • Ergonomi
Power 2 X Rådgivning
Power 2X

Få professionel rådgivning inden for løsninger omkring indeklima og energioptimering, relateret til PtX produktion.Vores mangeårige erfaring som samarbejdspartner til nogle af Danmarks største PtX virksomheder, bidrager til vores kendskab og kompetencer inden for den løbende udvikling.

Vi tilbyder at skabe overblik over jeres processer og komme med bæredygtige beregninger, med henblik på CO2 reducering og optimering af drift i produktionsmiljøer. Vi håndterer også ATEX relevante udfordringer med omhu.

 • Kompressorrum
 • Brinthaller
 • Trafo- og tavlerum

Lad os hjælpe med udarbejdelse af løsningsmuligheder og budgetter til kommende PTX anlæg eller lignende komplekse produktionsfaciliteter.

Sikkerhed på tag
Skræddersy din tryghed med N-TEK
GRP gangbro

Vores lange og brede erfaringer med at bevæge os rundt på taget hos vores samarbejdspartnere.

Dette gør os bekendte med de udfordringer som servicemontører og personaler står overfor når de sikkert skal bevæge sig rundt på taget, for vedligeholdelse eller inspektion af installationer.

NTEK kan tilbyde en komplet løsning til gangarealer og overgange, med skridsikre løsninger i komposit, der opnår lang levetid i udsatte miljøer og vejrforhold.

Lunker med vand som skal passeres, kan give udfordringer og skabe risici, særligt i vintermørket, når disse fryser til is og skaber glatte overflader.

Kontakt vores salgsafdeling, for at skræddersy din sikkerhedsløsning.

Du kan kontakte os her for mere information

Ventilationsanlæg i komposit
Skræddersy din tryghed med N-TEK
GRP gangbro

I Danmark er klimaet en væsentlig faktor, særligt ved kysterne og ved brug af komposit anlæg, opnår man længere levetid og forhindre udfordringer som korrosion.
I bygninger med laboratorier, fødevareproduktion, slagterier, kemiske fabrikker, svømmehaller og medicinalindustrien, er der strenge krav for at opretholde høj kvalitet af luft og indeklima og ikke mindst god hygiejne.

Fordele ved komposit anlæg

 • Korrosions bestandig
 • Kemisk resistent
 • Elektrisk isolerende
 • Minimal vedligeholdelse
 • UV – resistent / Ikke temperatur følsom
 • Let vægt – stor styrke
Rådgivning & Beregning

NTEK er rådgivende specialister indenfor indeklimaer, med fokus på optimeringen af energi og bæredygtighed for den enkelte virksomhed.

Med vores jordnære tilgang og vores kompetencer, tilgår vi projekterne individuelt og skræddersyer løsninger til den enkelte virksomhed. Vi hjælper med hjemtagelse af energitilskud og sørger for at dokumentation, lovkrav og arbejdsmiljøkrav bliver overholdt.

Energioptimering & Bæredygtighed

Ud fra screeninger af din virksomhed energimønstre kortlægger vi energiforbruget, hvor vores indeklimaspecialister identificerer områder med potentialer og overskudsvarme. Vi sørger for at vores løsninger ikke blot er teoretisk lydige, men omhyggelig tilrettelagt til implementering og praktisk gennemførlige. Vi leverer omkostningsbesparelser og reducering af energiomkostninger, samtidig med at styrke din virksomheds grønne profil og konkurrenceevne.

Projekter og Løsninger

Vi tilbyder at være din totalleverandør, ved produktionsoptimering på energi og ventilationsprojekter. Vores erfarne projektafdeling, sørger for samarbejdet med jer som virksomhed og vores professionelle og dedikerede montører. Vi håndterer hele processen, fra planlægning til implementering og sikre en gnidningsfri og nøjagtig integration i din virksomheds drift. Vores engagement fortsætter ud over implementeringen. Vi tilbyder at opretholde support og overvågning for vedvarende resultater og optimal effektivitet.

Få en personlig konsultation.

Indeklimaspecialister

Søren Nielsen
Head of Sales / Co- Owner
Søren Nielsen Salgschef & Medejer

Søren er medejer af NTEK ApS og er handelsuddannet med speciale i salg af tekniske løsninger og projekter.Som rådgivende entreprenør med 30 års erfaring, specialiserer Søren sig for energi optimering inden for PtX, Pharma og Fødevarer virksomheder, samt ATEX-miljøer med eksplosionsfarligt støv og dampe

Søren tilbyder også sin ekspertise inden for håndtering og indretning af farligt affald på genbrugspladser.

Tlf. +45 2818 3848

Anders Maagaard
CEO / Co- Owner
Anders Maagaard

Anders er medejer af NTEK og er uddannet Maskinmester og Energirådgiver.

Med 15 års erfaring inden for energioptimering samt projektledelse af energi- og ventilationsprojekter har han set det meste, og har brede kompetencer indenfor sit fag.

Anders er tovholder på alle løbende projekter og sidder til daglig på kontoret i Ikast.

Tlf. +45 9393 2209

Daniel Jensen
Sales Consultant
Daniel Jensen Salgskonsulent

Daniel er konsulent på tekniske projekter inden for udsugning, ventilation og energioptimering.

Som udlært hos NTEK, har Daniel stort kendskab i arbejdet med procesoptimering og komfortventilationsløsninger og har ansvaret for en stor del, af vores faste samarbejdspartnere.

Daniel har bred erfaring indenfor produktionsmiljøer i særligt fødevareindustrien og industrivirksomheder.

Tlf. +45 9393 1765

Stella Bitsch Rasmussen
Sales & Marketings Coordinator
Stella Bitsch Rasmussen Salgs & Marketingskoordinator

Med over 10 års erfaring inden for samarbejde- og salg til fødevareindustrien, er Stella vores Back Office centralt placeret i Ikast, hvor hun har overblikket over aktiviteter i Salg og Marketing.

Hun leder effektivt samarbejdet med vores partnere inden for Farligt affald og specialisere sig i ATEX-miljø løsninger og totalindretninger, særligt på genbrugspladser.

Kontakt gerne Stella direkte

Tlf. +45 2272 9393

Snak med en ekspert Jesper

Hvad kan NTEK gøre for din virksomhed?

Rådgivning

Rådgivning og vejledning i optimering af produktions effektivitet med vores ekspertise inden for OEE (Over all Equipment Efficiency) og i forbindelse med optimering af indeklima

Tryghed

Skabe tryghed omkring dine processer og produkter med vores specialiserede rådgivning.

Optimering

Specialiserer os i at optimere jeres energiforbrug og reducere CO2-udledningen

Udarbejdelse

Tilbyde udarbejdelse af dokumentation til hjemtagelse af energitilskud

Effektive løsninger

Skabe effektive løsninger med fokus på praktisk funktionalitet

Miljø- og arbejdskrav

Sikre, at din virksomhed opfylder miljø- og arbejdskrav

ATEX-håndtering

Rådgive og give løsningsforslag til ATEX-håndtering, med speciale inden for PtX, Pharma og fødevareproduktion

Farligt affald

Rådgive inden for farligt affald og indretning af kemirum

Kontakt os

Vores løsninger er gennemtænkte, og vi forstår vigtigheden af, at de fungerer i praksis. Vi sørger for at, din virksomhed opfylder alle gældende miljø – og arbejdsmiljøkrav og skaber resultater på CO2 nedbringelse. Kontakt os for professionel og dokumenteret projektløsning. Vores team af indeklimaspecialister står klar til at kickstarte processen mod en energioptimeret virksomhed.

Få kontakt til vores rådgivere allerede nu

HVEM ER NTEK?

NTEK ApS er en rådgivende projektvirksomhed. Vi ser det som vores mission at hjælpe industrivirksomheder med dokumenterede, jordnære og kompetente løsninger inden for udsugning og ventilation. Derudover er vi specialister inden for energioptimerende projekter.

Vi ser vores kunder som samarbejdspartnere. Og når vi samler vores kompetencer, kan vi aflevere energirigtige, dokumenterede og velfungerende løsninger til hele den danske industri.Vælger du os som din projektpartner, begynder vi altid med en grundig screening, så vi sikrer, at vi har været hele vejen rundt om projektet, og at løsningen udføres på et dokumenteret grundlag. Når vi leverer en løsning, er der tænkt over tingene. Vi ved, at løsningen skal fungere i praksis. Og vi sørger for, at din virksomhed lever op til de gældende lovkrav inden for miljø og arbejdsmiljø.