Atex

Vi er eksperter indenfor ekplosionsfarlig støv og dampe

NTEK er forhandler for VST Engineering, en af de ledende rådgivende producenter af eksplosion aflastnings materiel. Vi formidler og forhandler deres services og har direkte adgang til hele deres videns database samt produkter.

Selv om en støveksplosion ikke er en dagligdags begivenhed, bør risikoen for dets forekomst ikke undervurderes. Omfattende skader på dyrt produktionsudstyr og bygninger er en hyppig konsekvens ved sådanne eksplosioner, men vigtigere viden er, at støveksplosioner også truer medarbejdernes sundhed og liv.

Er din operation i fare for støveksplosion?
Hvis din virksomhed kan klassificeres som en industri, er svaret “JA”. Der er en eksplosionsrisiko, uanset hvor støv transporteres, opbevares eller behandles.

Støv der danner en eksplosiv atmosfære når det blandes med luft, inkluderer brunt og sort kul, brunkul, svovl, kulstof, harpiks, biomasse, kornprodukter, sukker, mælkepulver, ben og kød mel, foderblandinger, plast, metal støv (aluminium, magnesium, titanium, zink og legeringer deraf) og andre lignende stoffer.

Eksplosionsrisikoen kan ikke udelukkes selv i et miljø, hvor der findes røggasser. Den maksimale iltkoncentration afhænger af et antal andre driftsforhold, såsom temperatur.

Hvis en initieringskilde forekommer i et sådant miljø, aktiveres en eksplosiv atmosfære. De mest almindelige kilder inkluderer gnister af mekanisk oprindelse, varme overflader, flammer eller varme partikler, elektrostatisk afladning eller elektrisk udstyr. Imidlertid kan nogle initieringskilder slet ikke udelukkes fra drift eller kun med store vanskeligheder.

Energioptimering
Energioptimering
Energioptimering
Energioptimering
Atex

Processen for energioptimering

Vi udarbejder energiprojekter, vejleder om energiafgifter og hjemsøger energitilskud til professionelle virksomheder. Vi er stolte af at kunne realisere over 90% af de udarbejdede projekter.

Besparelser over 3 år.
I får typisk 5-15% besparelser ved 3 års TBT, afhængig af jeres profil og potentiale. Der kan til de fleste projekter søges tilskud, som typisk dækker fra 5% op til 40% af den samlede investering.

Aftalen sikrer, at de mest rentable energiprojekter findes og gennemføres. Vi giver Jer en fair og gennemskuelig aftale med garanti for resultaterne og tilskuddets størrelse.

  • Rådgivning og løsningsforslag.
  • Fødevare / Levnedsmiddel / Pharmaceuticals.
  • Industriventilation.
  • Gældende miljø- og arbejdsmiljøkrav.

Salgskonsulenter

Søren Nielsen
Head of Sales / Co- Owner
Søren Nielsen

Søren har 32 års erfaring inden for rådgivning og salg af tekniske projekter, samt 20 års erfaring med ventilation til industrien.

Tlf. +45 2818 3848

Daniel Jensen
Salgskonsulent
Daniel Jensen

Daniel er Salgskonsulent på tekniske projekter inden for udsugning, ventilation og energioptimering til industrikunder.

Tlf. +45 9393 1765

Stella Bitsch Rasmussen
Salgs & Marketingskoordinator
Stella Bitsch Rasmussen

Stella har 10 års erfaring inden for samarbejde- og salg til fødevareindustrien. Til daglig sidder Stella Back Office på kontoret.

Tlf. +45 2272 9393

Atex

Hvad kan NTEK gøre for din virksomhed?

Bedre ventilation

Har du behov for bedre ventilation og en mere effektiv udsugning i din virksomhed?

Energioptimering

Er du interesseret i en energioptimering, der kan reducere de samlede energiomkostninger?

Rådgivning

Har du brug for rådgivning om korrekt håndtering af farligt affald og den rigtige indretning af kemirum?

Håndtering af udsugningen

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere udsugningen i rum med gas, dampe eller brandfarligt støv (Atex)?

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og svar på dine spørgsmål. Hos NTEK er vi eksperter inden for energi, ventilation, ATEX og farligt affald.

Få kontakt til vores rådgivere allerede nu

VORES PROCES FOR HÅNDTERING AF ATEX

01

UNDERSØGELSER

Kaffemøde og en gennemgang af produktionen, hvor vi kan spørge ind til processerne og arbejdsgangen i produktionen. I kan forklare om eventuelle udfordringer og ønsker i har omkring optimering for at opnå et bedre og sikkert arbejdsmiljø. Der snakkes om hvilke gasser/ støvtyper og støvmængder der arbejdes med. Forelægger der eventuelt en ATEX APV eller tidligere materiale fremlægges dette.

02

ANALYSE

NTEK udarbejder løsningsforslag samt budgetpris med fokus på lovgivning samt driftsøkonomi, på udførelse af den ønskede optimering som kan være alt fra opgradering af det eksisterende ventilationsanlæg, udskiftning til nyt større/ mindre, eller en blanding. Der indgår i dette oplæg også forslag til eventuelle nye arbejdsprocedurer som kan være med til at nedgradere/ fjerne ATEX zoner.

03

INDGÅELSE AF AFTALE

Aftale om levering af entreprisen indgås, grænseflader og rammer aftales.

04

BEREGNINGER

NTEK foretager eventuelle målinger for at dokumentere det oprigtige behov for kapacitet i det nye anlæg. Målinger skal også bruges i forbindelse med eventuel ansøgning om energitilskud hvis der er mulighed for dette. Komponenter til projektet bestilles og tidsplan for montagen udarbejdes og fremlægges. NTEK-projektleder deltager i mødet, der udveksles navne og telefonnumre på implicerede interne personer, samt på eventuelle underleverandører som huselektriker, VVS, tømrer etc.

05

REALISERING

Projektet installeres og gennemføres som aftalt. Afsluttende dokumentation, herunder lovpligtig CE-Godkendelse fremsendes som filer. Afsluttende gennemgang af det leverede med jer som kunde samt afleveringsforretning gennemføres. Tilbud om service- og vedligeholdelsesaftale afklares.