ATEX

Vi er eksperter indenfor ekplosionsfarlig støv og dampe

ATEX – Eksplosionsfarlig støv og dampe

NTEK er forhandler for VST Engineering, en af de ledende rådgivende producenter af eksplosion aflastnings materiel. Vi formidler og forhandler deres services og har direkte adgang til hele deres videns database samt produkter.

Selv om en støveksplosion ikke er en dagligdags begivenhed, bør risikoen for dets forekomst ikke undervurderes. Omfattende skader på dyrt produktionsudstyr og bygninger er en hyppig konsekvens ved sådanne eksplosioner, men vigtigere viden er, at støveksplosioner også truer medarbejdernes sundhed og liv.

ATEX udsugningsventilator

Er din operation i fare for støveksplosion?

Hvis din virksomhed kan klassificeres som en industri, er svaret “JA”. Der er en eksplosionsrisiko, uanset hvor støv transporteres, opbevares eller behandles. Støv der danner en eksplosiv atmosfære når det blandes med luft, inkluderer brunt og sort kul, brunkul, svovl, kulstof, harpiks, biomasse, kornprodukter, sukker, mælkepulver, ben og kød mel, foderblandinger, plast, metal støv (aluminium, magnesium, titanium, zink og legeringer deraf) og andre lignende stoffer.

Eksplosionsrisikoen kan ikke udelukkes selv i et miljø, hvor der findes røggasser. Den maksimale iltkoncentration afhænger af et antal andre driftsforhold, såsom temperatur. Hvis en initieringskilde forekommer i et sådant miljø, aktiveres en eksplosiv atmosfære. De mest almindelige kilder inkluderer gnister af mekanisk oprindelse, varme overflader, flammer eller varme partikler, elektrostatisk afladning eller elektrisk udstyr. Imidlertid kan nogle initieringskilder slet ikke udelukkes fra drift eller kun med store vanskeligheder.

Kompetencer indenfor ATEX

Problemløsning og ATEX-miljø

– Er du sikker på at ATEX er et problem i din virksomhed.
– Hvem har ansvaret for ATEX

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Udarbejdelse af ATEX APV

– Lovpligtige CE-godkendelser af udsugnings- og ventilationsløsninger.
– Din sikkerhed for en korrekt løsning

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Vores proces for håndtering af ATEX

Modtag brochure om ATEX

Vi har udarbejdet en brochure, som giver fortæller hvad vi kan hjælpe med indenfor ATEX.

Farligt affald brocher

01

U

Undersøgelser

Kaffemøde og en gennemgang af produktionen, hvor vi kan spørge ind til processerne og arbejdsgangen i produktionen. I kan forklare om eventuelle udfordringer og ønsker i har omkring optimering for at opnå et bedre og sikkert arbejdsmiljø. Der snakkes om hvilke gasser/ støvtyper og støvmængder der arbejdes med. Forelægger der eventuelt en ATEX APV eller tidligere materiale fremlægges dette.

02

l

Analyse

NTEK udarbejder løsningsforslag samt budgetpris med fokus på lovgivning samt driftsøkonomi, på udførelse af den ønskede optimering som kan være alt fra opgradering af det eksisterende ventilationsanlæg, udskiftning til nyt større/ mindre, eller en blanding. Der indgår i dette oplæg også forslag til eventuelle nye arbejdsprocedurer som kan være med til at nedgradere/ fjerne ATEX zoner.

03

Indgåelse af aftale

Aftale om levering af entreprisen indgås, grænseflader og rammer aftales.

04

Beregninger

NTEK foretager eventuelle målinger for at dokumentere det oprigtige behov for kapacitet i det nye anlæg. Målinger skal også bruges i forbindelse med eventuel ansøgning om energitilskud hvis der er mulighed for dette. Komponenter til projektet bestilles og tidsplan for montagen udarbejdes og fremlægges. NTEK-projektleder deltager i mødet, der udveksles navne og telefonnumre på implicerede interne personer, samt på eventuelle underleverandører som huselektriker, VVS, tømrer etc.

05

Realisering

Projektet installeres og gennemføres som aftalt. Afsluttende dokumentation, herunder lovpligtig CE-Godkendelse fremsendes som filer. Afsluttende gennemgang af det leverede med jer som kunde samt afleveringsforretning gennemføres. Tilbud om service- og vedligeholdelsesaftale afklares.

Lad os starte med processen!

Vi hjælper fra start til slut igennem hele projektet.

Med vores mange års erfaring, sikrer vi at du får en god oplevelse og overholder lovkravene, til at du skal håndtere ATEX på arbejdspladsen. Vi kender alt til ATEX.

Er det muligt at minimere risikoen for en støveksplosion?

Absolut ja. Formålet med en minimering er at begrænse virkninger og omfang af en eksplosion, vi skal kunne styre eksplosionen og det er præcis det vi arbejder med.
NTEK rådgiver og udfører sikre løsninger til håndtering af udsugning, af eksplosionsfarligt støv og dampe.

Vi benytter komponenter fra producenter som besidder stor ekspertise i og omkring udførelsen heraf, samt har kompetencerne til at sikre og dokumentere korrekt brug.

Ud over vi benytter komponenterne i vores løsninger til egne projekter, så leverer vi sikkerhedskomponenter til OEM.

Kontakt os for yderligere rådgivning.

ATEX punkt sugearm

ANTIDET Dumper

ANTIDET dumper

Beskyttelsessystem til envejs eksplosionsadskillelse.

En passiv kontraventil, der lukker eksplosionstrykket og dermed forhindrer eksplosionen i at sprede sig gennem indløbsrøret.

 

ANTIDET Suppressor

ANTIDET Barriere

ANTIDET Barriere
Støveksplosionsbeskyttelsessystem.

Et aktivt system, der efter at have detekteret de ledsagende fænomener ved eksplosionen (flamme, tryk) introducerer slukningsmidlet fra håndteringssystemet i den beskyttede rørledning og dermed stopper spredning af eksplosionsflammen til andre enheder.

ANTIDET Relief

ANTIDET Flap

ANTIDET Barriere
Beskyttelsessystem til tovejs eksplosionsadskillelse.

Et aktivt system, der efter detektering af ledsagende fænomener ved eksplosionen (flamme, tryk) lukker den beskyttede rørledning og dermed stopper spredning af eksplosionen til andre enheder.

ANTIDET FQ Relief

Brandspjæld og brandisolering

Brandspjæld

NTEK stiller altid spørgsmål omhandlende indsætning af nye brandspjæld eller brandisolering, i forbindelse med afklaring af eventuelle brandceller som skal gennembrydes når der implementeres nyt udsugning og ventilation.

Oversigt over nogle af de brandspjæld som vi tilbyder

 

Brandspjæld uden elektrisk tilslutning

Dette brandspjæld er et kemisk brandspjæld, der under brand vil ekspandere og lukke helt tæt og derved hindre spredning af varme og ild. Dermed bevarer de brandadskillende bygningsdele deres fulde funktion og branden isoleres til den brandmæssige enhed. Brandspjældet behøver ikke elektriske installationer, CTS, detektor eller lignende for at virke. Der er således heller ikke behov for løbende kontrol, vedligeholdelse af elektriske komponenter, visuel besigtigelse el.lign. Med en levetid på over 50 år har brandspjældet et minimalt behov for vedligeholdelse og er derfor et yderst populært produkt.

Brandspjæld med elektrisk tilslutning og styreboks
Brandspjæld med elektrisk tilslutning og styreboks

Standard brandspjæld som kan leveres i alle gengse størrelser. Brandspjældet skal tilsluttes et styreskab samt skal der forbindes røgdetektorer til systemet for at opsnappe en eventuel brand som opstår i ventilationsrøret.
Denne type brandspjæld skal selv teste løbende for at sikre en optimal funktion hvis der opstår brand.

Montage af brandspjæld

NTEK leverer en færdig monteret løsning som er udført at udlært personel.

Lad os montere dit næste brandspjæld.

Brandspjæld med elektrisk tilslutning og styreboks

Lad os hjælpe!

Vil du høre mere om ATEX og eksplosionsfarlig støv- og dampe?

Fokus er at lave helhedsorienterede løsninger, som optimerer installations- og driftsomkostninger samt holder sikkerhedsniveauet i top.

Ring til NTEK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag gratis vores brochure omkring håndtering af ATEX indenfor industri- og erhverv.

Vi har sendt dig en e-mail