Ventilation

Vi tilbyder ventilation til industrien både proces- og komfort løsninger

NTEK tilbyder proces ventilationsløsninger og komfort ventilationsløsninger til industri og erhvervsvirksomheder indenfor stort set alle genrer.

Vi tilbyder komplette løsninger med vægt på besparelse af energi. Hertil vurderer vi altid på muligheden for at indhente det statslige energitilskud til projektet.

Vi tilbyder efterfølgende at levere den samlede løsning til vores kunder. Løsninger hvor den forventede energitilskud er fratrukket i den samlede pris.

Dette betyder, at du som kunde sparer likviditet da vi fratrækker dit energitilskud med det samme.
Vi laver naturligvis også alt papirarbejdet til ovenstående, samt garanterer korrekt håndtering, ud fra de informationer vi indhenter fra dig.

ventilation laves med lift

Ikke blot et ventilationsfirma.

Hvor mange ventilationsfirmaer blot fokuserer på udskiftning og opsætning af industriventilation, sikrer et samarbejde med NTEK, at din virksomhed får lavet en helhedsvurdering.

NTEK er ikke blot et ventilationsfirma. Vi har ekspertiser der spænder bredt. Vore services indbefatter, udover ventilationsløsninger til virksomheder, blandt andet håndtering af energioptimeringer, energisyn og CTS-løsninger. Du kan læse meget mere om hvad NTEK kan tilbyde din virksomhed i fanen “Services” i menuen.

Komfortventilation

Vores anlæg kan leveres som kompaktanlæg eller special opbyggede anlæg som skal passe ind et helt specielt sted. Alle anlæggene er frekvensstyrede og med stor varmegenvinding som opfylder dagens gældende krav.

Anlæggene kan placeres ude eller indendørs efter ønske samt er betjeningspulten simpel at betjene og teksten kan være på dansk, engelsk, tysk etc.

Løsninger indenfor komfortventilation kan indeholde:

 • Udskiftning af luft i produktionshaller på maskinfabrikker.
 • Udskiftning af luft i produktionshaller på maskinværksteder.
 • Udskiftning af luft i montagehaller.
 • Udskiftning af luft i træværksteder.
 • Udskiftning af luft i produktionshaller generelt.
 • Udskiftning af luft i kontorer og omklædning.
 • Udskiftning af luft i kursistværelser på skoler og lignende.
Ventilationsanlæg NTEK

Procesventilation

proces-ventilation
punktudsugning af svejsestøv

Procesventilations-løsninger indeholder, ud over punktsugearme og andre komponenter til brug for at komme tæt på den forurenende kilde, også filter systemer, som skal sikre at den udsugede luft ledes ud i naturen i en ren form da dette er et krav fra miljøstyrelsen.

Altså er der flere instanser, der har gældende krav som skal overholdes for at sikre den rigtige løsning.

Vi hjælper dig igennem dette således du, i den sidste ende, kan tage de beslutninger der er rigtige for din virksomhed.

 

Løsninger indenfor procesventilation kan indeholde:

 • Fjernelse af svejserøg og slibestøv.
 • Fjernelse af olietåger fra blandt andet CNC maskiner.
 • Bortsugning af træstøv fra træbearbejdningsmaskiner og rengøring af gulve og lokaler.
 • Bortsugning af spåner fra bearbejdningsmaskiner i metal og træ.

Centrale støvsugeranlæg / højvakuum sug

Centrale og decentrale støvsugeranlæg til brug for blandt andet rengøring og materiale transport. Disse anlæg kan have op til flere hundrede meter rør system hvor vi forestår alt fra projektering og dimensionering, til installation og igangsættelse.

NTEK tilbyder centrale støvsugeranlæg i tæt samarbejde med en anden førende spiller på markedet.

Løsninger til brug for:

 • Rengøring af produktionsarealer og maskiner.
 • Transport at materialer som træ/stål spåner, sukker, mel, korn osv.
 • Bortsugning af eksplosionsfarlig støv ihht. ATEX.
støvsugeranlæg erhverv
Ring til NTEK