Ventilation til industri- og erhverv

Vi tilbyder ventilation til industrien både proces- og komfort løsninger

Ventilation til industri- og erhverv

NTEK tilbyder udsugning, industriventilation samt proces- og komfortventilationsløsninger til erhvervsvirksomheder inden for stort set alle genrer.

Vi tilbyder komplette løsninger med vægt på besparelse af energi. Hertil vurderer vi altid på muligheden for at indhente det statslige energitilskud til projektet.

Vi tilbyder efter en grundig analysering og rådgivning, at levere den samlede løsning til vores kunder.

ventilation laves med lift

Ikke bare et ventilationsfirma

Hvor mange ventilationsfirmaer blot fokuserer på udskiftning og opsætning af industriventilation, sikrer et samarbejde med NTEK, at din virksomhed får lavet en helhedsvurdering, med løsninger som er udført efter dokumenterede antagelser. 

NTEK er ikke blot et ventilationsfirma. Vi har ekspertiser der spænder bredt. Vores kompetencer indbefatter, udover løsninger vedr. udsugning og ventilation til erhversvirksomheder, indenfor levnedsmiddel/fødevarer, Pharmaceuticals og øvrig industri, blandt andet håndtering af energioptimeringer og energisyn. Du kan læse meget mere om hvad NTEK kan tilbyde din virksomhed i fanen “Kompetencer” i menuen.

 

Vores proces for at levere et ventilationssystem

Modtag brochure om ventilation- og udsugninger

Vi har udarbejdet en brochure, som giver tips til hvordan dig og din virksomhed kan overholde lovgivningen ift. jeres ventilationssystem.

Ventilationsløsninger

01

U

Undersøgelser

Kaffemøde og en gennemgang af produktionen, hvor vi kan spørge ind til processerne og i kan forklare om eventuelle udfordringer og ønsker i har omkring optimering for at opnå et bedre arbejdsmiljø og/ eller driftsøkonomi. Der vurderes og snakkes her også om ATEX hvis dette er et issue.

02

l

Budgetoplæg

NTEK udarbejder løsningsforslag, samt eventuelt budgetpris med fokus på jeres ønsker samt lovgivning. Driftsøkonomi er ligeledes et problem vi tager stilling til i løsningen. 

03

Indgåelse af aftale

Aftale om levering af entreprisen indgås, grænseflader og rammer aftales.

04

Beregninger

NTEK foretager eventuelle målinger for at dokumentere det oprigtige behov for kapacitet i det nye anlæg. Målinger skal også bruges i forbindelse med eventuel ansøgning om energitilskud hvis der er mulighed for dette. Komponenter til projektet bestilles og tidsplan for montagen udarbejdes og fremlægges. NTEK-projektleder deltager i mødet, der udveksles navne og telefonnumre på implicerede interne personer, samt på eventuelle underleverandører som huselektriker, VVS, tømrer etc.

05

Realisering

Projektet installeres og gennemføres som aftalt. Afsluttende dokumentation, herunder eventuel udførelse af samlet lovpligtig CE-Godkendelse fremsendes som filer. Afsluttende gennemgang af det leverede med jer som kunde samt afleveringsforretning gennemføres. Tilbud om service- og vedligeholdelsesaftale afklares.

Lad os starte med processen!

Vi hjælper fra start til slut igennem hele projektet.

Vi samler på glade kunder. Med vores mange års erfaring, sikrer vi at du får en god oplevelse, når du skal ud og anskaffe et nyt ventilationsanlæg, have vedligehold eller rådgivning til et eksisterende anlæg.

Komfortventilation – Special opbyggede- og færdige kompaktanlæg

Vores anlæg kan leveres som kompaktanlæg eller special opbyggede anlæg som skal passe ind et helt specielt sted. Alle anlæggene er frekvensstyrede og med stor varmegenvinding som opfylder dagens gældende krav.

Anlæggene kan placeres ude eller inde efter ønske, plus betjeningspulten er simpel at betjene og teksten kan være på dansk, engelsk, tysk etc.

Løsningerne kan desuden leveres både med og uden køl.

 

 

 

Løsninger indenfor komfortventilation med høj genvinding:

 • Udskiftning af luft i levnedsmiddel/ fødevarer/ Pharmaceuticals produktionsmiljøer.
 • Udskiftning af luft i forurenede produktionshaller.
 • Udskiftning af luft i montagehaller.
 • Udskiftning af luft i træværksteder
  Ventilationsanlæg NTEK

  Procesventilation til industri

  proces-ventilation
  punktudsugning af svejsestøv

  Procesventilations-løsninger indeholder, ud over punktsugearme og automatiserede spjæld samt andre komponenter til brug for at komme tæt på den forurenende kilde, også filter systemer, som skal sikre at den udsugede luft ledes ud i naturen i en ren form som et krav fra miljøstyrelsen.

  Altså er der flere statslige instanser, der har krav som skal overholdes for at sikre den rigtige løsning også lovmæssigt.

  Vi hjælper dig trygt igennem med kompetent rådgivning således du, i den sidste ende, kan tage de beslutninger der er rigtige for din virksomhed.

   

  Løsninger indenfor procesventilation kan indeholde:

  • Bortsugning af støv og dampe fra produktion af levnedsmiddel/ fødevareproduktion
  • Bortsugning af eksplosionsfarligt støv fra f.eks. produktion af piller i Pharma industrien.
  • Fjernelse af svejserøg og slibestøv samt olietåger
  • Bortsugning af træstøv fra træbearbejdningsmaskiner og rengøring af gulve og lokaler.
  • Bortsugning af spåner fra bearbejdningsmaskiner i metal og træ.

   

  Læs mere om procesventilationsløsninger på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

  Centrale støvsugeranlæg / højvakuum udsugning TIL ERHVERV

  Ring til NTEK

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Modtag gratis vores brochure omkring ventilation til industri- og erhverv.

  Ventilationsløsninger

  Vi har sendt dig en e-mail