Ventilation

Vi tilbyder ventilation til industrien både proces- og komfort løsninger
NTEK tilbyder proces ventilationsløsninger og komfort ventilationsløsninger til industri og erhvervsvirksomheder indenfor stort set alle genre. Vi tilbyder vores komplette løsninger med vægt på besparelse af energi, samt vurderer vi altid på muligheden for at indhente statslige energitilskud til projektet.

Vi tilbyder herefter at levere den samlede løsning til vores kunder hvor den forventede energitilskud er fratrukket i den samlede pris som dermed betyder at du som kunde sparer likviditet da vi fratrækker dit energitilskud med det samme og laver alle papirer og garanterer alt går reel til ud fra de informationer vi indhenter fra dig.

Komfortventilation

Vores anlæg kan leveres som kompaktanlæg eller special opbyggede anlæg som skal passe ind et helt specielt sted. Alle anlæggene er frekvensstyrede og med stor varmegenvinding som opfylder dagens gældende krav. Anlæggene kan placeres ude eller indendørs efter ønske samt er betjeningspulten simpel at betjene og teksten kan være på dansk, engelsk, tysk etc.

Løsninger indenfor komfortventilation kan indeholde:

 • Udskiftning af luft i produktionshaller på maskinfabrikker
 • Udskiftning af luft i produktionshaller på maskinværksteder
 • Udskiftning af luft i montagehaller
 • Udskiftning af luft i træværksteder
 • Udskiftning af luft i produktionshaller generelt
 • Udskiftning af luft i kontorer og omklædning
 • Udskiftning af luft i kursistværelser på skoler og lignende

Procesventilation

Procesventilations-løsninger indeholder ofte ud over punktsugearme og andre komponenter til brug for at komme tæt på den forurenende kilde, også filter systemer som skal sikre den udsugede luft ledes ud i naturen i en ren form som er et krav fra miljøstyrelsen.

Altså er der flere instanser som har gældende krav som skal overholdes for at sikre den rigtige løsning. Vi hjælper dig igennem dette således du i den sidste ende kan tage de beslutninger som er rigtige for dig.

Løsninger indenfor procesventilation kan indeholde:

 

 • Fjernelse af svejserøg og slibestøv
 • Fjernelse af olietåger fra blandt andet CNC maskiner
 • Bortsugning af træstøv fra træbearbejdningsmaskiner og rengøring af gulve og lokaler
 • Bortsugning af spåner fra bearbejdningsmaskiner i metal og træ

Centrale støvsugeranlæg / højvakuum sug

Centrale og decentrale støvsugeranlæg til brug for blandt andet rengøring og materiale transport. Disse anlæg kan have op til flere hundrede meter rør system hvor vi forestår alt fra projektering og dimensionering, til installation og igangsættelse. NTEK tilbyder centrale støvsugeranlæg i tæt samarbejde med en anden førende spiller på markedet.

Løsninger til brug for:

 • Rengøring af produktionsarealer og maskiner
 • Transport at materialer som træ/stål spåner, sukker, mel, korn osv.
 • Bortsugning af eksplosionsfarlig støv ihht. ATEX
Ring til NTEK