Hvad er ATEX

Hvad er ATEX og hvad betyder ATEX?

ATEX står for ”ATmosphère EXplosive”. Det er fransk og betyder ”eksplosiv atmosfære”.

ATEX-direktiverne – indretningsdirektivet 2014/34/EU og brugerdirektivet 1999/92/EF skal beskytte personer og materiel/ bygninger mod farer og skader fra potentielle eksplosionsfarlige installationer. ATEX er ligeledes med til at optimere arbejdsmiljøet.

I de arbejdsmiljøer hvor der arbejdes med eksempelvis gas/ dampe og/ eller brandfarligt støv, skal der laves en udvidet APV og en zone-klassificering omkring arbejdsstedet så man derved sikrer, at der ikke er eksplosionsfare.

HVEM MÅ REPARERE EX UDSTYR OG INSTALLATIONER?
Det er kun kvalificerede og godkendte personer, som må udføre reparationer på EX udstyr og installationer.

Reparationer skal udføres efter fabrikantens anvisninger, hvis disse ikke følges, kan man ikke være sikker på at certifikatet er gældende. Det er vigtigt at have papirer i orden og kunne dokumentere en vedligeholdelse plan. Lad os hjælpe dig i mål med dette.

HVORNÅR ER DER KRAV OM ZONE-KLASSIFICERING?
Hvis din produktion arbejder med brandfarligt støv eller dampe/ væske skal du vurdere om de kan skabe en eksplosiv atmosfære.

Det kan være alt fra dampe og gasser samt støv som blandes med luft.

Du skal vurdere hvor, hvordan og hvornår de brandfarlige stoffer kan blive blandet op med luften og skabe en eksplosiv atmosfære.

Kan du ikke afvise at der kan skabes eksplosive atmosfærer, så skal du lave en zone-klassificering.

Energioptimering

ATEX ZONER

Zone 0
Område, hvor der vedvarende, hyppigt eller i længere tid kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brandfarlig gas, damp eller tåge.
1, G
Zone 20
Område, hvor der vedvarende, hyppigt eller i længere tid kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft.
1, D
Zone 1
Område, hvor der under normal drift lejlighedsvis kan forekomme eksplosiv blanding af luft og brandfarlig gas, damp eller tåge.
1 eller 2, G
Zone 21
Område, hvor der under normal drift lejlighedsvis kan forekomme en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft.
1 eller 2, D
Zone 2
Område, hvor der under normal drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft med brandfarlig gas, damp eller tåge og, hvis den opstår, vil det kun være i kort tid.
1, 2 eller 3, G
Zone 22
Område, hvor der under normal drift sandsynligvis ikke forekommer en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft og, hvis den opstår, vil det kun være i kort tid.
1, 2 eller 3, D

Salgskonsulenter

Søren Nielsen
Head of Sales / Co- Owner
Søren Nielsen Salgschef & Medejer

Søren har 32 års erfaring inden for rådgivning og salg af tekniske projekter, samt 20 års erfaring med ventilation til industrien.

Tlf. +45 2818 3848

Daniel Jensen
Salgskonsulent
Daniel Jensen Salgskonsulent

Daniel er Salgskonsulent på tekniske projekter inden for udsugning, ventilation og energioptimering til industrikunder.

Tlf. +45 9393 1765

Stella Bitsch Rasmussen
Salgs & Marketingskoordinator
Stella Bitsch Rasmussen Salgs & Marketingskoordinator

Stella har 10 års erfaring inden for samarbejde- og salg til fødevareindustrien. Til daglig sidder Stella Back Office på kontoret.

Tlf. +45 2272 9393

Snak med en ekspert Jesper

Hvad kan NTEK gøre for din virksomhed?

Bedre ventilation

Har du behov for bedre ventilation og en mere effektiv udsugning i din virksomhed?

Energioptimering

Er du interesseret i en energioptimering, der kan reducere de samlede energiomkostninger?

Rådgivning

Har du brug for rådgivning om korrekt håndtering af farligt affald og den rigtige indretning af kemirum?

Håndtering af udsugningen

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere udsugningen i rum med gas, dampe eller brandfarligt støv (Atex)?

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og svar på dine spørgsmål. Hos NTEK er vi eksperter inden for energi, ventilation, ATEX og farligt affald.

Få kontakt til vores rådgivere allerede nu