Farligt affald

Håndtering af farligt affald

Automatiseret, sikkert og brugervenligt udsugningskoncept til farligt affald. NTEK er rådgivende ventilationsentreprenører med speciale indenfor udsugning af eksplosionsfarligt støv og dampe (ATEX).

NTEK er markedsledende indenfor ATEX-udsugningssystemer til industri, samt indretning af farlig affald håndtering på Genbrugspladser og har etableret løsninger på Genbrugspladser igennem flere år.

Vi udvikler konstant udsugningssystemer- og løsninger sammen med personalet.

Vores forslag til indretning af et rum til håndtering af farligt affald tilpasses hele tiden de nye muligheder. Derfor er udsugningssystemerne og håndteringsmulighederne utallige. Vi stopper aldrig med at tænke nyt, ligesom vi hele tiden gør os selv bedre og tidssvarende med den tætte kontakt vi har til personalet på Genbrugspladserne.

Energioptimering

Enkelt og brugervenligt

Udsugningslågene er meget lette at håndtere og opbygget i genbrugsplast, hvilket gør dem lette.

Systemet kan etableres som manuel åben/luk af lågene eller fuldautomatisk. Den fuldautomatiske funktion kan efterfølgende bygges på systemet i genbrugsplast, og aktiveres helt simpelt ved indgangen til kemirummet blot ved at trykke på en knap.

Udsugningssystemet er opbygget i EX (ATEX) sikrede komponenter, da systemet bortsuger eksplosionsfarlige dampe. udsugningskabiner i genbrugsplast


Hvorfor automatisk åben/lukke funktion?
Medarbejderen i kemirummet har ofte farligt affald i begge hænder, når han eller hun bevæger sig rundt i kemirummet for at sortere affaldet i de forskellige fraktioner, som ofte tæller mellem 20 og 28 fraktioner. Når så der samtidig skal åbnes et låg for at komme i fraktionstønden, så sker det ofte i en skæv stilling og med en albue eller skulder, alt imens der bæres rundt på affald, som indeholder alt fra syre til gift og opløsningsmidler.

Derfor bliver håndtering af affaldet i rummet langt mere sikkert for medarbejderen, da sortering sker, når låget er åbent og klar til at modtage affaldet fremfor at medarbejderen kommer til en lukket fraktionstønde, som først skal åbnes.


Hvis alle lågene er åbne, siver der så ikke dampe og gasser ud i lokalet konstant?
På alle udsugningslåg til fraktionstønder og 660 liters containere, samt oliekar til spildolie, er der bygget udsugning på til at fjerne de farlige dampe og gasser.

Udsugningen suger konstant uanset om låget er åbent eller lukket. På denne måde er tønder og containere altid ”tømt” for de dampe, som opstår i fraktionstønder og containere fra affaldet. Der er så yderligere bygget frekvensstyring samt måleudstyr på udsugningssystemet, som fungerer således, at når lågene er åbne, så suges der kraftigere for at sikre, at der ikke stiger dampe og gasser op fra fraktionstønderne og ud i rummet. Når lågene lukkes igen, falder sugeeffekten, da der nu er mindre modstand i suget, og der nu suges jævnt via en åbning i låget beregnet til det formål at skabe flow i fraktionstønden.

En vigtig detalje er, at udsugningslågene er udformet således, at sugestutsen på udsugningslågene sidder nede i fraktionstønden, så der suges effektivt både med åbne og lukkede låg.

Salgskonsulenter

Søren Nielsen
Head of Sales / Co- Owner
Søren Nielsen Salgschef & Medejer

Søren har 32 års erfaring inden for rådgivning og salg af tekniske projekter, samt 20 års erfaring med ventilation til industrien.

Tlf. +45 2818 3848

Daniel Jensen
Sales Consultant
Daniel Jensen Salgskonsulent

Daniel er Salgskonsulent på tekniske projekter inden for udsugning, ventilation og energioptimering til industrikunder.

Tlf. +45 9393 1765

Stella Bitsch Rasmussen
Sales & Marketing Coordinator
Stella Bitsch Rasmussen Salgs & Marketingskoordinator

Stella har 10 års erfaring inden for samarbejde- og salg til fødevareindustrien. Til daglig sidder Stella Back Office på kontoret.

Tlf. +45 2272 9393

Snak med en ekspert Jesper

Hvad kan NTEK gøre for din virksomhed?

Bedre ventilation

Har du behov for bedre ventilation og en mere effektiv udsugning i din virksomhed?

Energioptimering

Er du interesseret i en energioptimering, der kan reducere de samlede energiomkostninger?

Rådgivning

Har du brug for rådgivning om korrekt håndtering af farligt affald og den rigtige indretning af kemirum?

Håndtering af udsugningen

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere udsugningen i rum med gas, dampe eller brandfarligt støv (Atex)?

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og svar på dine spørgsmål. Hos NTEK er vi eksperter inden for energi, ventilation, ATEX og farligt affald.

Få kontakt til vores rådgivere allerede nu