Håndtering af farligt affald

Vi tilbyder komplette løsninger til indretning af og håndtering af farligt affald

Farligt affalds Håndtering

Automatiseret, sikkert og brugervenligt udsugningskoncept til farligt affald. NTEK er rådgivende ventilationsentreprenører med speciale indenfor udsugning af eksplosionsfarligt støv og dampe (ATEX).

NTEK er markedsledende indenfor ATEX-udsugningssystemer til industri, samt indretning af farlig affald håndtering på Genbrugspladser og har etableret løsninger på Genbrugspladser igennem flere år.

Vi udvikler konstant udsugningssystemer- og løsninger sammen med personalet

Vores forslag til indretning af et rum til håndtering af farligt affald tilpasses hele tiden de nye muligheder. Derfor er udsugningssystemerne og håndteringsmulighederne utallige. Vi stopper aldrig med at tænke nyt, ligesom vi hele tiden gør os selv bedre og tidssvarende med den tætte kontakt vi har til personalet på Genbrugspladserne.

Vores proces til håndtering af kemiske produkter og farligt affald

Modtag brochure om farligt affald

Vi har udarbejdet en brochure, som giver tips til hvordan dig og din virksomhed skal forholde sig til håndtering af kemiske produkter.

Farligt affald brocher
Farligt affald

Lad os starte med processen!

Vi hjælper fra start til slut igennem hele projektet.

Med vores mange års erfaring, sikrer vi at du får en god oplevelse og overholder lovkravene, til at du skal håndtere farligt affald på arbejdspladsen. Uanset om det er dampe eller bortskaffelse af kemiske produkter, så har vi en løsning.

Udsugningslåg til tønder og 660L containere

Enkelt og brugervenligt

Udsugningslågene er meget lette at håndtere og opbygget i genbrugsplast, hvilket gør dem lette.

Systemet kan etableres som manuel åben/luk af lågene eller fuldautomatisk. Den fuldautomatiske funktion kan efterfølgende bygges på systemet i genbrugsplast, og aktiveres helt simpelt ved indgangen til kemirummet blot ved at trykke på en knap.

Udsugningssystemet er opbygget i EX (ATEX) sikrede komponenter, da systemet bortsuger eksplosionsfarlige dampe.

udsugningskabiner i genbrugsplast

Hvorfor automatisk åben/lukke funktion?

Medarbejderen i kemirummet har ofte farligt affald i begge hænder, når han eller hun bevæger sig rundt i kemirummet for at sortere affaldet i de forskellige fraktioner, som ofte tæller mellem 20 og 28 fraktioner. Når så der samtidig skal åbnes et låg for at komme i fraktionstønden, så sker det ofte i en skæv stilling og med en albue eller skulder, alt imens der bæres rundt på affald, som indeholder alt fra syre til gift og opløsningsmidler.

Derfor bliver håndtering af affaldet i rummet langt mere sikkert for medarbejderen, da sortering sker, når låget er åbent og klar til at modtage affaldet fremfor at medarbejderen kommer til en lukket fraktionstønde, som først skal åbnes.

udsugninglaag

Hvis alle lågene er åbne, siver der så ikke dampe og gasser ud i lokalet konstant?

På alle udsugningslåg til fraktionstønder og 660 liters containere, samt oliekar til spildolie, er der bygget udsugning på til at fjerne de farlige dampe og gasser.

Udsugningen suger konstant uanset om låget er åbent eller lukket. På denne måde er tønder og containere altid ”tømt” for de dampe, som opstår i fraktionstønder og containere fra affaldet. Der er så yderligere bygget frekvensstyring samt måleudstyr på udsugningssystemet, som fungerer således, at når lågene er åbne, så suges der kraftigere for at sikre, at der ikke stiger dampe og gasser op fra fraktionstønderne og ud i rummet. Når lågene lukkes igen, falder sugeeffekten, da der nu er mindre modstand i suget, og der nu suges jævnt via en åbning i låget beregnet til det formål at skabe flow i fraktionstønden.

En vigtig detalje er, at udsugningslågene er udformet således, at sugestutsen på udsugningslågene sidder nede i fraktionstønden, så der suges effektivt både med åbne og lukkede låg.

udsugninglaag

Olie affaldssystemer med pumpeanlæg med inDbygget spildolie kar

Håndtering af spildolie

NTEK bygger oliekar til håndtering af spildolie, så de passer til din placering og ønsker.

Oliekarløsningen udføres som stålbeholder med tankattest og kan opbevare typisk 1500 liter spildolie.

Oliekaret er forberedt til at tilslutte udsugning, som bortsuger de tunge oliedampe, så de ikke når ud i rummet.

Systemet er desuden udført med en trykluft sugelanse, til brug for at tømme tunge og uhåndterlige dunke og olietønder uden at skulle løfte eller på anden måde skubbe for meget rundt på dem.

udsugningskabiner i genbrugsplast

NTEK fremstiller specielle komponenter når det er nødvendigt for at opfylde ønsker som personalet måtte have for at arbejdspladsen får den bedst tænkelige og ønskelige indretning. Her er et eksempel hvor vi har bygget en emfang i genbrugsplast som kan bruges til enten tønder til opbevaring eller en vippecontainer. Der er konstant udsugning på emfanget.

Komplette flytbare udsugningsrack

Et udsugningsrack som vist på billedet, er hurtigt at montere, samt er alt indbygget i racket. Trykluften til automatikken er skjult i racket så det er beskyttet ligesom ophænget til udsugningslågene er fastmonteret til brug for, når tønderne skal tømmes.

Fleksibiliteten er til at få øje på her. Racket som kan håndtere 10 fraktionstønder uanset størrelsen på tønderne, måler 5 meter i længden så det passer ind de fleste steder, ellers tilpasser vi så det passer netop til din håndtering af farligt affald.

udsugninglaag

Vermiculite transport

Påfyldning af vermiculite i spændebåndsfade på Genbrugspladser foregår dagligt, og oftere
og oftere.

NTEK tilbyder et transportsystem til at påfylde vermiculite i spændebåndsfade og containere
uden løft og håndtering af sække. Således kan alle medarbejdere håndtere opgaven.

Systemet:

Vermiculiten leveres i big bag sække som kan genbruges. Big bag placeres et ønsket sted
enten udenfor bygningen eller i tilstødende lokale.

Ved siden af big bag placeres et transportanlæg som transporterer vermiculiten igennem et
lille rørsystem, ind i kemirummet hvor røret ender i én eller flere modulbeholdere som er
monteret oppe under loftet i ca. 4 meters højde.

I bunden af modulbeholderen, er der monteret et lukkespjæld som automatisk åbner/lukker
for at lukke vermiculite ned i en påfylder-slange som hænger fra modulbeholderen. I påfylder-
slangen, er der installeret en lukkemekanisme som åbnes manuelt af medarbejderen, som
således kan fylde den mængde vermiculite ned i et spændebåndsfad eller container som der
er behov for.

Når modulbeholderen er tømt ned i påfylder-slangen og lukkespjældet er lukket
igen, så fylder systemet automatisk modulbeholderen op igen, så den er klar til næste
tømning ned i påfylder-slangen.

Slangen håndteres let da den ikke er tung, og placeres efter brug i en holder.

Kontakt os uforpligtende for rådgivning og tilbud på transportsystem til vermiculite.

  Sorteringsborde til industri- og erhverv med lang holdbarhed

  NTEK fremstiller sorteringsborde som kundetilpassede løsninger, opbygget efter de mål som er nødvendige for at få helheden og den bedste funktion i håndteringen af farligt affald til at lykkes bedst muligt.
  Vores standard opbygning samt brug af materialer, sikrer lang holdbarhed samt optimal brugervenlighed for personalet når sorteringsbordene skal transporteres rundt eller rengøres.
  Rammen er opbygget i varmgalvaniseret stålprofil, med en aftagelig bakke udført i rustfri stål eller genbrugsplast efter ønske.

  sorteringsbord

  Modtagerbord og sorteringsbord med hæve/ sænke funktion

  Modtagerbordet er opdelt i flere afsnit som sættes ved siden af hinanden som et byggesæt, og tilpasses portens/ åbningens størrelse hvor affaldet indleveres. Modtagerbordet er ligeledes justerbart i højden så den ønskede arbejdshøjde kan vælges af personalet.

  sorteringsbord

  Elektrisk hæve/ sænkebord når de tunge dunke skal håndteres

  Når modtagerbordet skal tømmes køres hæve/ sænkebordet ind under bordet, løfter modtagerbordet op med den elektriske hæve/ sænke funktion, og modtagerbordet er nu blevet en mobil sorteringsvogn som kan hæves og sænkes i den højde som hjælper og skåner personalet bedst, når de skal sortere affaldet ud i de forskellige fraktioner.

  Fakta:

  Der er typisk tale om, at 65 – 70% af den mængde farligt affald som indleveres, er malingaffald som leveres i dunkestørrelser op til 10 og 15 liter når de er fulde. Herudover håndteres andre tunge fraktioner som akkumulatorer og oliedunke.

  sorteringsbord

  Elektrisk hævesænkebord

  Det elektriske hævesænkebord, kan ud over sin funktion i vores modtagerbord og sorteringsbord system, benyttes til andre formål i kemirummet. Den tilpassede ramme afmonteres via 2 fingerskruer, og hævesænkebordet fungerer nu til andre funktioner hvor der er brug for aflastning.

  Hævesænkebordet har indbygget et batteri som driver hævesænkefunktionen. Batteriet oplades ved brug af 230v.

  Opladerfunktionen er ikke ihht. ATEX, derfor skal opladningen ske udenfor eventuelle ATEX-områder. Hævesænkebordet som drives af 12volt, kan frit benyttes i ATEX områder.

  Sorteringsbord

  Lad os hjælpe!

  Vil du høre mere om håndtering af farligt affald?

  Fokus er at lave helhedsorienterede løsninger, som optimerer installations- og driftsomkostninger.

  Ring til NTEK

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Modtag en brochure om håndtering af kemisk- og farligt affald i virksomheden.

  Farligt affald brocher

  Vi har sendt dig en e-mail