Tønder Forsyning A/S – Udsugning kemirum

Tønder Forsyning har bygget ny Genbrugsplads i Tønder. Den nye Genbrugsplads blev taget i brug fredag den 11. januar 2019, og er klar til at modtage affald fra borgerne i Tønder og omegn.

Genbrugspladsen har et samlet areal på 25.000 m2, hvoraf der er etableret et regnvandsbassin på 5.000 m2.

Genbrugspladsen indeholder ud over plads til containere, også 2 nye bygninger til velfærd og kontor samt en lagerhal/indleveringshal til elektronik skrot samt farligt affald.

Endvidere er Genbrugspladsen indrettet således, at borgeren kan indlevere haveaffald 24 timer i døgnet.

Udsugningskabiner og udsugningslåg

Området hvor der modtages farligt affald, har NTEK været med til at indrette med udsugningskabiner til 660 ltr. Containere samt tøndelåg til fraktionstønder. Tønder forsyning ønskede at medtage deres eksisterende oliekar hvor der opsamles affaldsolie.

Det eksisterende oliekar var ikke forberedt til udsugning, NTEK har derfor overbygget oliekaret således der nu kontinuerligt bortsuges oliedampe fra oliekaret.

Det er Kjeld Rasmussen fra Tønder Forsyning, der har forestået etableringen af den nye Genbrugsplads i Tønder

Læs mere om løsninger til farligt affald?

Har du spørgsmål?

93 93 11 38

Om NTEK

  • Vi foretager målrettet energirådgivning ift. besparelser generel drift, maskiner, varmepumper, lyskilder drift anlæg mv.
  • Vi hjælper med at indhente energitilskud til alle typer industriprojekter.
  • Vi udfører målinger til intern og ekstern dokumentation – fx dokumentation til myndigheder.
  • Vi understøtter erhverv med projektering og industrielle ventilationsløsninger, herunder projektledelse og montage.
Ring til NTEK