Randers Kommune

Udsugning kemirum

Randers Kommune fik i april måned 2016 monteret et nyt ventilationsanlæg til deres modtagehus for farligt affald. Konsulentsupporten var med som konsulent hele vejen fra start til slut.

I modtagehuset er der plads til 21 fraktioner i tønder samt 4 stk. 600 liters containere, alle med punktudsugning. Derudover blev ønsket om, at der løbende skal være mulighed for at kunne udbygge med flere tønder eller sugesteder, opfyldt. Man forventer nemlig, at der også inden for dette område vil komme flere fraktioner til på sigt. Løsningen indeholder desuden 10 transportable borde, der kan bruges til at transportere affaldet på, når det skal sorteres.
Læs mere om ventilationsløsninger

Oliebar til olieaffald med stor kapacitet.
Ud over at kunne opbevare de forskellige indkomne affaldstyper, vil der også blive brug for at kunne håndtere store mængder olieaffald. Altså skal systemet også indeholde et forsvarligt system til olierester. Og systemet skal have en stor kapacitet. Oliebaren har en egenkapacitet på 40 liter. Når beholderen når en grænse, som er bestemt af en niveauvagt (flyder), starter pumpen automatisk med at pumpe olien videre over i 2 stk. 1000 liters tanke, som er placeret ude bagved.
Disse tanke bliver så tømt af en vognmand, som kommer og afhenter efter behov. I hele systemet er der indbygget en sikkerhed, så olien ikke kan løbe over. I stedet vil olien automatisk blive pumpet retur til oliebaren, hvis der opstår en fejl.

Punktsug til sortering af de røde kasser fra borgerne.
Randers Kommune sørger for indsamling af de røde miljøkasser fra borgernes private bopæle. For at kunne håndtere disse på en arbejdsmiljømæssig fornuftig måde, har man lavet en specifik arbejdsplads til dette formål i modtagehuset.
Kasserne placeres på de førnævnte transportable borde, som så køres hen under en punktsugearm, som sidder ud i rummet. Sugearmen kan slås ind langs væggen, når den ikke er i brug. På den måde fylder den ikke unødigt.
Sugearmen har indbygget lys og automatspjæld, som fungerer sammen. Når der er lys i armen, er suget i armen aktiveret. Når lyset slukkes, lukkes der samtidig for suget.
På den måde får brugeren ikke dampe fra kassen, når den åbnes, da sugearmen kan føres helt tæt på kassen, når han eller hun arbejder med at tømme den.

Driftsøkonomi i fokus.
I hele projektet er der i høj grad tænkt på energi. Ventilatoren, som også er en ATEX-ventilator, er frekvensstyret, således at suget kører op/ned efter behov. Når flere låg er åbne, suges der ekstra meget. Når alle låg er lukkede, suges der jævnt over hele linjen.
Hele systemet tændes/slukkes på en kontakt, som er placeret hensigtsmæssigt for den medarbejder, der skal tænde om morgenen og slukke om aftenen.

Fra Randers Kommune er det Helle Jørgensen og Søren Kristiansen, der har stået for projektet.

Randers Kommune

Randers Kommune

Randers Kommune

Randers Kommune

Randers Kommune

Randers Kommune

Snak med en ekspert Jesper

Hvad kan NTEK gøre for din virksomhed?

Bedre ventilation

Har du behov for bedre ventilation og en mere effektiv udsugning i din virksomhed?

Energioptimering

Er du interesseret i en energioptimering, der kan reducere de samlede energiomkostninger?

Rådgivning

Har du brug for rådgivning om korrekt håndtering af farligt affald og den rigtige indretning af kemirum?

Håndtering af udsugningen

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere udsugningen i rum med gas, dampe eller brandfarligt støv (Atex)?

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og svar på dine spørgsmål. Hos NTEK er vi eksperter inden for energi, ventilation, ATEX og farligt affald.

Få kontakt til vores rådgivere allerede nu

Salgskonsulenter

Søren Nielsen
Salgschef / Medejer
Søren Nielsen Salgschef & Medejer

Søren har 32 års erfaring inden for rådgivning og salg af tekniske projekter, samt 20 års erfaring med ventilation til industrien.

Tlf. +45 2818 3848

Daniel Jensen
Salgskonsulent
Daniel Jensen Salgskonsulent

Daniel er Salgskonsulent på tekniske projekter inden for udsugning, ventilation og energioptimering til industrikunder.

Tlf. +45 9393 1765

Stella Bitsch Rasmussen
Salgs & Marketingskoordinator
Stella Bitsch Rasmussen Salgs & Marketingskoordinator

Stella har 10 års erfaring inden for samarbejde- og salg til fødevareindustrien. Til daglig sidder Stella Back Office på kontoret.

Tlf. +45 2272 9393